نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری

اکتیو دایرکتوری یک پایگاه داده مرکزی است که در آن اشیاء مختلفی از جمله حساب‌های کاربری، حساب‌های کامپیوتری، گروه‌ها، OU ها و غیره ذخیره می شوند. محتوای اشیاء اکتیو‌دایرکتوری اطلاعات لازم برای اشیاء از جمله توصیف‌ها، حقوق File System ، شاخص‌های امنیتی ، حقوق Application و اطلاعات پوشه‌ها را شامل می شود.در واقع سرویس و قابلیتی بر روی سیستم‌های ویندوزی شرکت مایکروسافت است که امکان مدیریت اجزای شبکه را به مدیران شبکه و همچنین کاربران آن می‌دهد. شما در اکتیو‌دایرکتوری کاربران موجود در شبکه را تعریف کرده و قوانین متمرکزی از طریق GPO بر روی انها اعمال کرده و شبکه خود را مدیریت میکنید. سروری که دامین مورد نظر شما را مدیریت می‌کند Domain Controller نامیده میشود، یعنی این سرور حاوی تمامی اطلاعات مدیریتی است و دامین شما را کنترل خواهد کرد.سرویس اکتیو‌دایرکتوری از سرویس‌های بسیار مهم، حساس و ریشه‌ای شبکه‌ها می باشد. این سرویس به عنوان سرویس مادر، برای سایر سرویس‌های شبکه خدمات ارائه می‌دهد و نصب آن بسیار مهم و حساس بوده و نیاز به فردی باتجربه و دارای دانش کافی برای راه اندازی هوشمندانه آن میباشد. زیرا این سرویس پایه و اساس یک شبکه است و در صورت وجود مشکل، سایر سرویس‌ها‌ نیز درست کار نخواهند کرد و ترمیم یا بازسازی آن بسیار زمانبر و پرهزینه خواهد بود.ساخت OU ها و تعریف گروهبندی‌های متناسب با ساختار شبکه و اضافه کردن کاربران در گروه‌های مناسب از نکات بسیار حساسی می باشد که انجام صحیح آن، در نحوه اعمال سیاست‌های شبکه و دسترسی به منابع شبکه مهم می‌باشد به گونه‌ای که اگر درست تعریف شود با گسترش شبکه شما مدیریت آن اسانتر خواهد بود و نیاز به تغییرات گسترده نخواهید داشت.تعریف و اعمال قوانین مربوط به دسترسی‌ها، کنترل استفاده کاربران و سایر محدودیت‌ها از طریق Group policy Management اعمال می‌شود. بدین طریق حتی کوچکترین فعالیت کارکنان خود را می‌توانید کنترل و مدیریت کنید. هر چند سرویس اکتیودایرکتوری تاثیر فوق العاده و امکانات فراوانی را در شبکه ارائه می‌کند اما به صرف نصب و راه‌اندازی آن نمی‌توان گفت که ساختار شبکه صحیح می‌باشد. استفاده صحیح از پالیسی‌ها جزو موارد بسیار مهم در طراحی یک شبکه اصولی می‌باشد.
خدمات نت وب
سرویس و قابلیتی بر روی سیستم های ویندوزی شرکت میکروسافت است که امکان مدیریت اجزای شبکه نظیر کاربران ، قوانین و سیاست ها و .. را به مدیران شبکه و همچنین کاربران آن می دهد . شما در اکتیو دایرکتوری یوزرهای موجود در شبکه را تعریف کرده و قوانینی روی انها اعمال میکنید و شبکه خود را مدیریت میکنید . سروی که دامین مورد نظر شما را مدیریت میکند Domain Controller نامیده میشود ، یعنی این سرور حاوی تمامی اطلاعات مدیریتی میباشد .در شبکه ای مبتنی بر دامین هنگامیکه سیستم عامل کاربران بالا می آید آنها یوزر نیم و پسورد تعیین شده را وارد کرده و این اطلاعات به سمت سرور اکتیو دایرکتوری مربوط به دامین رفته و در صورت صحیح بودن اطلاعات کاربری اجازه ورود کاربر به سیستم عامل خود را خواهد دادقوانینی هم که مدیر شبکه بر روی سیستم عامل کاربران شبکه وضع کرده هنگام ورود کاربران اعمال میشود به عنوان مثال مدیر شبکه اجازه اجرای برنامه را به شما نداده . این قانون هنگام ورود شما به سیستم بعد از وارد کردن رمز عبور و تایید آن بر روی سیستم شما اعمال میشود .
اکتیو دایرکتوری چیست؟
اغلب کامپیوترهایی که ویندوز XPحرفه ای را اجرا می کنند در شبکه های مبتنی بر ویندوز۲۰۰۰به عنوان کلاینت (Client)خواهندبود.یکی از سرویسهای مفید ویندوز سرور ۲۰۰۰سرویس (Active Directory)اکتیو دایرکتوری است.یادگیری اهداف این سرویس و نقش آن در شبکه های مبتنی بر ویندور ۲۰۰۰بسیار مهم است .علاوه برآن بایستی ویژگیهای مهم وکلیدی ان رایاد بگیرید.این سرویس جهت مدیریت آسان منابع و تدارک انعطاف پذیری طراحی شده است. Active Directory یک سرویس دایرکتوریست که محصولات ویندوز سرور را در بر می گیرد.یک سرویس دایرکتوری در واقع یک سرویس شبکه است که تمام منابع شبکه را شناشایی کرده و دسترسی به آن را برای کاربران و برنامه های کابردی فراهم می کند. اکتیو دایرکتوری شامل یک دایرکتوری و یا یک منبع ذخیره داده است.که دارای یک ساختار پایگاه داده است.که اطلاعات مربوط به منابع شبکه را در بر می گیرد.برخی منابعی که اطلاعات مربوط به آنها در دایرکتوری ذخیره می شوندعبارتند از داده های کاربر،چاپگرها،سرورها،پایگاههای داده ،گروهها،کامپیوترها،و سیاستهای امنیتی و…که به صورت اشیاءبرای Active Directory قابل شناسایی هستند. اکتیو دایرکتوری منابع را به صورت سلسله مراتبی در یک دامنه Domainسازماندهی می کند.که این منابع یک سری گروههای منطقی از سرورها و منابع شبکه تحت یک نام دامنه واحد می باشند.در ویندوز ۲۰۰۰دامنه Domainیک واحد اساسی و مبنایی از کثرت و امنیت منابع می باشد.هر دامنه ای دارای یک یا چند کنترلر دامنه می باشد.یک کنترلر دامنه کامپیوتری است که در حال اجرای سیستم عامل ویندوز سرور۲۰۰۰است.و یک نسخه ی کاملی از دایرکتوری کل دامنه را در خود نگه می دارد.برای راحتی مدیریت کنترلرهای دامنه همه ی آهنا به لحاظ سح هم نظیرpeerمی باشند. مدیران شبکه می توانند تغییراتی را در کنترلرهای دامنه ایجادکنند.و دایرکتوری همه ی کنترلرهای دامنه را آپدیتupdateکنند.Active Directoryبا تمرکز بخشیدن از یک نقطه مدیریت تمام اشیاءداخل شبکه را تسهیل نموده است.چون اکتیو دایرکتوری یک نقطه ی ورود واحد را برای تمام منابع شبکه تدارک دیده است هر مدیر شبکه می تواند به داخل یک کامپیوتر دخول کندو مدیریت اشیاءروی شبکه را انجام دهد.درActive Directoryدایرکتوری ،اطلاعات مربوط به اشیاءرا در بخشهای مربوط به خودش ذخیره می کندوبه منابع ذخیره سازی اجازه ذخیره اطلاعات تعداد زیادی از اشیاءرا می دهد.در نتیجه دایرکتوری مربوط به اکتیو دایرکتوری برای سازمانهایی که در حال توسعه و بزرگ شدن هستندمی تواند گسترش یابد و به آنها اجازه ی نصب تعداد کمی از اشیاء در یک مقیاس کوچک تا اجازه ی نصب میلیونها شیءدر یک مقیاس بزرگتر را می دهد. Active Directory مفهوم اینترنتی فضای نام را در سرویسهای دایرکتوری ویندوز۲۰۰۰تمرکز می بخشد.این ویژگی این امکان را به اشیاء می دهد که به صورت واحد و یکپارچه چندین فضای نام که موجودند را مدیریت کنیدهر چند که داخل شبکه های مربوط به یک شرکت محیطهای سخت افزاری و نرم افزاری متفاوتی وجود داشته با شد.اکتیو دایرکتوری از سرویس DNSنیز استفاده می کند و می تواند اطلاعات را با هر برنامه کاربردی و یا دایرکتوری مبادله کند. اکتیو دایرکتوری هم چنین اطلاعات را با دیگر سرویسهای دایرکتوری مثل سرویسهای دایرکتوری ناول Novellکه نسخه ی ۲ویا ۳پروتکل LDAPرا پشتیبانی می کنند به اشتراک می گذارد.چون اکتیو دایرکتوری از DNSو سرویسهای محلی استفاده میکند نامهای دامنه ویندوز۲۰۰۰نیز نامهای DNSهستند.ویندوز۲۰۰۰از DNSپویایا همان DDNSاستفاده میکند.که کلاینتها را قادر می سازد آدرسها را به طور پویا برای ثبت در دایرکتوری توسط سروری که در حال اجرای سرویسDNSاست قراردهند.و نیز آنها را قادر می سازد که جدول DNSرا به طور پویا آپدیت Updateکنند.DDNSضرورت استفاده از دیگر سرویسهای نام اینترنتی را بر طرف می کند.مانند سرویس Winsدر محیطهای مشابه و همجوار.برای عملکرد صحیح اکتیو دایرکتوری نرم افزارهای مربوط به کلاینتها بایستی سرویس DNSرا نصب و پیکربندی کنید. اکتیو دایرکتوری اکثر استانداردهای اینترنتی را با پشتیبانی از پروتکلهای HTTPوLDAP در بر می گیرد.LDAPیک استاندارد اینترنتی است که برای دسترسی به سرویسهای دایرکتوری توسعه داده شده است جهت ساده سازی متناوب دسترسی به دایرکتوری یا همان پروتکل DAP.برای کسب اطلاعات بیشتر به درباره LDAP می توانید به دنبال عبارت RFC1777در اینترنت بگردید.Active Directoryهمچنین جهت تبادل اطلاعات بین دایرکتوری ها و برنامه های کاربردی از پروتکل LDAPاستفاده می کند.Active Directoryهر دو نسخه ی ۲و۳پروتکل LDAPرا پشتیبانی می کند. HTTPنیز یک پروتکل استاندارد برای نمایش صفحات وب می باشد.شما می توانید هر شیء موجود در اکتیو دایرکتوری را در صفحات با کدHTMLداخل مرورگر به نمایش بگذارید.لذا کاربران از فواید مشاهده ی اشیاءدرمرورگر وب جهت دیدن اشیاءداخل اکتیو دایرکتوری بهره می برند. اکتیو دایرکتوری همچنین از چندین قالب بندی نام استاندارد نیز پشتیبانی می کند.لذا کاربران و برنامه های کاربردی با استعانت به آشنایی با فرمتهای نام گوناگون می توانند به اکتیو دایرکتوری دسترسی پیدا کنند.در زیر برخی فرمتهای نام استاندارد را که اکتیو دایرکتوری پشتیبانی میکند را آورده ایم .
اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور
اکتیودایرکتوری بوسیله دامین کنترولر مدیریت میشود . هنگامی که یک دامین کنترلر (Domain controller) را نصب و پیکربندی می کنید، اکتیودایرکتوری تشکیلات بسیاری را برایتان نصب می نماید و به شما امکان ساخت و مدیریت انواع مختلف اشیاء را می دهد. در واقع اکتیودایرکتوری یک پایگاه داده مرکزی است که در آن اشیاء مختلفی از جمله حسابهای کاربری ، حسابهای کامپیوتری ، گروه ها ، OU ها و غیره ذخیره می شوند. محتوی اشیاء اکتیو دایرکتوری اطلاعات لازم برای شیء از جمله توصیف ها ، حقوق file system ، شاخص های امنیتی ، حقوق application و اطلاعات پوشه ها را شامل می شود. شما بعنوان یک مدیر شبکه یکی از مسئولیت های اصلی تان ساخت و پیکربندی کاربران ، گروه ها ، اکانت های کامپیوتر ، واحدهای سازماندهی (OUها) و group poliy ها می باشد. شبیه به مبحث اکتیودایرکتوری در ورژن های قبلی ویندوز سرور، در ویندوز سرور ۲۰۰۸ نیز اکتیو دایرکتوری از کنسول Active Directory Users and Computers برای مدیریت اکانت های کاربران و گروه ها و کامپیوترها استفاده می کند. در این کنسول علاوه بر کارهای ذکر شده شما می توانید دیگر جنبه های اکتیودایرکتوری شامل group policy ، domain controller ، domain security policy و غیره را مدیریت نمایید.
ساختار اکتیو دایرکتوریACTIVE DIRECTORY
ساختار اکتیو دایرکتوریActive Directory
اکتیو دایرکتوری یک روش طراحی ساختار دایرکتوری را برای سازمان شما فراهم میکند.لذا قبل از نصب اکتیو دایرکتوری شما بایستی عملیات و ساختار سازمانی مورد نیاز خود را مد نظر قرار دهید.برخی شرکتها یا سازمانها یک ساختار متمرکز دارندنوعا اینگونه سازمانها و شرکتها حوزه های اطلاعاتی قوی و محکمی دارندکه آنها را در یک ساختار شبکه ای با جزئیات کمتری تعریف و پیاده سازی می کنندامّا برخی دیگر از سازمانها و شرکتها بخصوص سازمانها و شرکتهای خیلی بزرگ پراکنده و غیر متمرکزنداینگونه سازمانها و شرکتها دارای شعبات چند گانه ای هستندکه هر کدام از آنها خیلی مهم و کانونی اند.اینگونه سازمانها به یک راهبرد غیرمتمرکز نیازمندند تا شبکه ها و اعضای خودشان را مدیریت کنند با انعطاف پذیری که Active Directory دارد شما می توانید بهترین و مناسب ترین ساختار شبکه ی سازمان خود را ایجاد و مدیریت کنید.اکتیو دایرکتوری بطور کامل ساختار منطقی و سلسله مراتبی دامنه را از ساختار فیزیکی آن جدا می کند.
ساختار منطقیLOGICAL STRUCTURE
در اکتیو دایرکتوری شما منابع را در یک ساختار منطقی سازماندهی میکنیداین ویژگی شماراقادرمی سازد که منابع را توسط نامشان پیدا کنید نه محل فیزیکی آنها چون اکتیودایرکتوری ساختار فیزیکی رااز دیدکاربران پنهان می سازد.هر شیءبطور مجزا و واضح توسط یک سری از خواص نام گذاری شده است که یک منبع شبکه را ارائه میکند.خواص اشیاءخصیصه یا شاخصهایی از اشیاءدر دایرکتوری هستند.به عنوان مثال خواص حساب کاربری نام او و حوزه ی او و آدرس ایمیل اوهستند.در اکتیودایرکتوری شما می توانید اشیاءرا در کلاسهایی سازماندهی کنید.که گروههایی منطقی از اشیاءهستند.به عنوان مثال هر کلاس شیءممکن است شامل حساب کاربر،گروهها،کامپیوترها،دامنه ها،و یا واحدهای سازمانی باشند
واحدهای سازمانی ORGANIZATIONAL UNITS
واحد سازمانی یک دربرگیرنده containerاشیاءاست.که برای سازماندهی اشیاء در دامنه داخل گروههای مدیریتی منطقی استفاده می شود.هر واحد سازمانی میتوانداشیایی مثل حسابهای کاربران،گروهها،چاپگرها،کامپیوترها،برنامه های کاربردی،فایلهای اشتراکی ودیگر واحدهای سازمانی را دربرگیرد.ساختار سلسله مراتبی هرواحدسازمانی داخل یک دامنه مستقل از ساختار سلسله مراتبی دردیگر دامنه هاست.هردامنه می تواند ساختار سلسله مراتبی مربوط به خودش را پیاده سازی کند.لذا یک ساختار سلسله مراتبی درختی با عمق کم کارایی بهتری نسبت به ساختاری با عمق زیاد دارد.بنابراین نبایستی ساختاری با عمق بیش از آنچه نیاز دارید ایجاد کنید
در کنار سرویس ACTIVE DIRECTORY به موارد زیر نیز باید توجه نمود
سرویس DNS به یکی از مهمترین سرویس ها در کنار اکتیو دایرکتوری می باشد. بسیاری از معضلات کندی شبکه از طریق نصب صحیح این سرویس مرتفع می گردد.
سرویس DHCP جهت IP دهی متمرکز به کاربران بکار می رود.
ایجاد سرور پشتیبان برای استفاده در مواقعی که سرور اصلی ممکن است دچار مشکل شود نیز بسیار مهم می‌باشد.
راه اندازی فایل سرور جهت اشتراک‌گذاری فایل‌ها به همراه تعریف قوانین دسترسی و کنترلی کاربران است.

نصب و راه اندازی سرور بکاپ

پیشگیری از بروز مشکلات در شبکه مهم می باشد اما در نهایت امکان بروز مشکل در شبکه وجود دارد مانند خرابی سخت افزاری سرورها، خرابی هارد دیسک، حذف عمدی یا سهوی فایل ها از فایل سرور. به همین جهت پشتیبانی شبکه امری مهمی است.وجود فایل پشتیبان از منابع مهم شرکت از مهمترین وظایف پشتیبانی شبکه میباشد. نت وب به عنوان مجری راه اندازی و پشتیبانی شبکه امکان نصب و راه اندازی و نگهداری انواع نرم افزارهای پشتیبان گیری را دارا می باشد. نرم افزارهای پرقدرتی مانند Symantec Backup Exec, Veeam Backup, Acronis, VMware Backup Solutions برای مدیریت تهیه فایلهای پشتیبان از منابع شبکه می باشند. بسته به نوع شبکه و نیاز کارفرما یکی از انواع این محصولات در شبکه کارفرما نصب و راه اندازی خواهد شد. تنظیمات لازم جهت تهیه فایل پشتیبان به صورت اتومات از منابع شبکه در ساعت و زمانهای تعریف شده انجام خواهد شد. گزارش از وضعیت بکاپ گیری تهیه خواهد شد و در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

متاسفانه امروزه کمتر مدیری را می توان پیدا کرد که به فکر بک آپ گیری ازسیستم های شرکت باشد. اکثر مدیران شرکت ها از اهمیت بک آپ گیری از سیستم های شرکت بی اطلاع هستند و این کار را کار بیهوده ای می دانند.اما کم اهمیت بودن این مسئله نزد مدیران می تواند مشکلات جبران نشدنی را برای آنها به وجود اورد.اکثر کامپیوتر هایی که در شرکت ها می باشند شامل اطلاعات مفیدی برای کاربران خود و مدیران شرکت ها می باشد .حال فرض کنید یک روز صبح وقتی برای کار با یکی از همین کامپیوترها پشت میز می نشینید می بینید که سیستم دچار مشکل شده و ویندوز آن بالا نمی آید و پس از بررسی متوجه می شوید که هارد دیسک آن به هر دلیلی سوخته و تمام اطلاعات مفیدتان از بین رفته است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که شما ساعت ها وقت صرف تهیه یک پروژه کرده اید اما در یک لحظه تمام اطلاعات شما از بین رفته و برای تهیه مجدد آن اطلاعات باید ساعت ها وقت صرف کنید تا مجددا آن را تهیه کنید حال اگر از ابتدا با صرف هزینه ای کم از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه می کردید در این لحظه هیچ مشکلی نداشتید و با خیالی آسوده می توانستید اطلاعات خود را بازیابی کنید.شرکت نت وب با سال ها تجربه قادر است با بهترین شیوه از اطلاعات شما نسخه پشتیبان تهیه کند و به صورت بایگانی شده تحویل مشتری دهد تا در مواقع ضروری بتواند اطلاعات خود را به راحتی بازیابی نماید.

پر اهمیت ترین بخش هر سازمانی، پرسنل، اطلاعات ‌و سیستم ‌های آن سازمان می‌باشد. همواره حفاظت از اطلاعات و سیستم‌ها به دلیل رشد روز افزون آنها در سازمان و پیچیدگی خاص خود سخت و طاقت فرسا است.قابل ذکر است یکی هزاران مشکل اساسی و ریسک‌های بزرگی که سازمانها با آن مواجه هستند خطرات ناشی از انهدام داده ها می‌باشد. برای این منظور هر سازمان نیاز به روشها و استانداردهایی دارد تا بتواند در زمان از بین رفتن اطلاعات در حداقل زمان ممکن آن را بازیابی کرده و سازمان را در مسیر عادی خود قرار دهد.در راستای تهیه Backup از اطلاعات سرور و شبکه برخی تکنولوژی‌ها در این زمینه می‌توانند در حداقل زمان اطلاعات از بین رفته را بازیابی کنند و لیکن هزینه ناشی از پیاده‌سازی و نگهداری آنها مقرون به صرفه نمی باشد.

مزایا و امکانات بک آپ سرور

ارزش بکاپ هنگام بروز مشکل سخت افزاری مانند سوختن و یا Fail شدن هارد دیسک سرور برای بازیابی اطلاعات از دست رفته و حذف سهوی یا عمدی اطلاعات توسط کاربران شبکه مشخص می شود. بک آپ گیری یکی از روش های نگه داری سرور در بهترین و پایدارترین حالت است و داده های شما را در برابر بروز خرابی و مشکلاتی از این قبیل ایمن می کند.

مزایا و امکانات بک آپ سرور:

پشتیبان‌گیری سریع از اطلاعات سیستم با یک کلیک

سرعت بالا در پشتیبان‌گیری و بازیابی

امکان پشتیبان‌گیری مستقل از ایمیل‌ها، فایل‌ها، فولدرها و پارتیشن‌ها و

قابلیت بسیار کاربردی برای ایجاد محیط امن جهت اجرای فایل‌های ناسالم، مشاهده‌ سایت ها و ایمیل های مشکوک

امکان انتخاب پشتیبان‌گیری بدون توقف و همیشگی برای درایو یا مسیر دلخواه

قابلیت زمان بندی پیشرفته‌ی عمل پشتیبان‌گیری

ایجاد یک پارتیشن کاملا امن و مطمئن برای بک آپ

امکان ساخت دیسک بوت برنامه به همراه تمام ویژگی های آن

قابلیت یک پارچه شدن کامل برنامه با ابزار پشتیبانی انواع سیستم عامل

تبدیل بک آپ هایی که با ویندوز ساخته شده‌اند به نسخه‌ی قابل استفاده و برعکس

دارای یک نرم افزار مدیریت پارتیشن کوچک

پشتیبانی از انواع هارد دیسک‌ها، اف‌تی‌پی‌ها، حافظه های USB و..

پشتیبانی کامل از USB 3.0

پشتیبانی کامل از RAID

مشخصات بهترین سیستم پشتیبان گیری داده ها

سیستم‌ها و تکنولوژی‌های مختلفی برای تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات در شبکه وجود دارد که هر کدام بنا بر خصایص و ویژگی‌ هایی که دارند کیفیت و هزینه خاص خود را دارند.در کل برای یک سازمان بهترین سیستم گرفتن Backup و بازیابی اطلاعات خوب باید خصوصیات ذیل را داشته باشد :

بازیابی اطلاعات هارد سرور در کمترین زمان ممکن

​نگهداری نسخه ‌های زمانی مختلفی از داده‌ها

​ایجاد زمانبندی برای گرفتن نسخ پشتیبان طبق سیاست‌های امنیتی

آرشیو کردن اطلاعات و نگهداری آنها در فضای کاری، بیرون از سایت یا بیرون از فضای کاری (off-site)

پشتیبان‌گیری در کمترین زمان ممکن

​تهیه نسخه‌های پشتیبان از سیستم‌ عامل مختلف و برنامه‌های کاربردی

امکان پشتیبان‌ گیری متمرکز و خودکار وجود داشته باشد

معرفی انواع تجهیزات پشتیبان گیری

استفاده از دیسک‌های نوری جهت تهیه Backup از سرور

استفاده از Tape Drive جهت Backup

استفاده از Disk Staging Backup جهت تهیه پشتیبان از اطلاعات سرور

استفاده از SAN/NAS Storage در راهکارهای تهیه Backup

استفاده از روش‌های ترکیبی

بهترین نرم‌افزارهای پشتیبان

خدمات پشتیبان گیری مرکز داده نت وب ، راه کار جامعی برای پشتیبان گیری و بازیابی داده هاست که گونه های مختلف و متنوع سیستم عامل ها از جملهwindows، Unix و Linux را پشتیبانی می کند. این خدمات به صورت پشتیبان گیری و یا خدمات آرشیو طراحی شده اند. استفاده از تجهیزات ذخیره سازی پیشرفته ضریب اطمینان سرویس را تا سطح بالایی افزایش داده است. تمام درخواست ها به صورت مجتمع در این راه کار مدیریت می شوند و پایشگری روزانه عملکرد سیستم توسط کارشناسان صورت میگیرد. توسط این خدمات مشتریان می توانند دسترس پذیری و Uptime سرویس خود را بهبود داده و از راهکارهای Disaster Recovery در حداقل زمان ممکن بهره جویند.خدمات پشتیبان گیری برای سرویس سرور مجازی، سرویس سرور اختصاصی و سرویس اجاره فضا و رایانش ابری قابل ارائه می باشد. این خدمات به عنوان یک منبع افزوده به طرح سرویس اصلی ارائه می گردد و مشتریان می توانند به هنگام سفارش خرید طرح مناسب پشتیبانگیری و یا آرشیو را از فهرست Backup و یا Archive انتخاب نمایند. بهترین نرم‌افزارهای پشتیبان گیری :

Symantec Backup Exec

Veeam Backup

Nova Backup

Argentum Backup

MAX SyncUp

انواع بکاپ ها

این ببکاپ ها را می توان روی هارد، CD/DVD، دیسک های Blue-Ray، Flash و . . . ذخیره کرد.همچنین با تعریف زمانبندی صحیح برای بکاپ‌ها، از فضای هارد حداکثر استفاده را می‌بریم.البته جهت اطمینان داشتن از امنیت فایلها می بایست از جند راهکار به صورت ترکیبی استفاده نمود. نمی توان صرفاً با تهیه بکاپ از امنیت فایلها مطمئن شد.یکی از این مراحل RAID بندی هارد می باشد. به کمک RAID بندی هاردها درصورت خرابی یکی از هاردها کاربران همچنان به ادامه فعالیت خود می پردازند. و بدون از دست دادن فایلها امکان جابجایی هارد نو با هارد خراب وجود دارد.در بسته های اجرایی گروه نت وب همواره راهکارهای مربوط به پشتیبان گیری از همان مراحل ابتدایی کار در نظر گرفته شده است.

Full Backup: در این روش، از تمام اطلاعات بصورت کامل بکاپ تهیه می شود.

Incremental Backup: در این نوع بکاپ، زمانی که تغییراتی را روی اطلاعات اعمال کنیم، بکاپ تنها از این تغییرات گرفته می‌شود. این نوع بکاپ حجم کمتری نسبت به بکاپ Full دارد.

Deferential Backup: این بکاپ از تغییرات صورت گرفته نسبت به اخرین Full بکاپ تهیه می شود.

بخشی از مراحل مربوط به پشتیبان گیری

در سرور مربوط به بکاپ بسته به نیاز یکی از نرم افزارهای پشتیبان گیری نصب می شود

سپس محلی جهت نگهداری فایلهای پشتیبان در نظر گرفته می شود

اقدامات لازم جهت تهیه بکاپ از سرورها و منابع مورد نظر ما انجام می شود

Task های مربوط به تهیه بکاپ از سرورها، سرویس ها و منابع مورد نظر در شبکه تعریف می شود

و در نهایت اقدامات مربوط به Logging جهت ثبت رخدادها انجام خواهد شد

ریموت بکاپ چیست؟

ریموت بکاپ به تهیه و نگهداری نسخه پشتیبان سایت بر روی سرور بکاپ جداگانه در دیتا سنتر مجزا اطلاق میشود. تهیه این نوع بکاپ اطمینان از وجود حداقل یک نسخه پشتیبان در صورت اتفاق افتادن بدترین شرایط را فراهم می آورد. اگر چه نسخه های پشتیبان مختلف توسط هاستینگ ها از کلیه سرویس ها تهیه میشود؛ اما تضمینی وجود ندارد که نسخه پشتیبان مورد نیاز شما در سرورها موجود باشد. اساسا مسئولیت تهیه نسخه های پشتیبان کامل؛ بدون نقص و مربوط به یک تاریخ و زمان خاص بر عهده مشترک است و شرکتهای هاستینگ مسئولیتی ازین بابت نمیپذیرند مگر در مواردی که بطور مشخص سرویس خاصی برای بکاپ تهیه شود.

آشنایی با سرور اختصاصی پشتیبان گیری (DEDICATED BACKUP SERVER)

امکان پیاده سازی سیستم پشتیبان گیری اتوماتیک از روی سرورهای اختصاصی (ویندوز، لینوکس و یا یونیکس) بصورت اتوماتیک برروی سرور پشتیبان براحتی از طریق پروتکل های FTP, Rsync و یا Samba مقدور می باشد.با استفاده از این سرورها شما می توانید به میزان نامحدود امکان نقل و انتقال ماهیانه جهت تهیه پشتیبان و یا برداشت اطلاعات از سرور پشتیبان خود داشته باشید!درصورتیکه به عنوان یک کاربر عادی نیازمند تهیه پشتیبان اتوماتیک از یک وب سایت که دارای اطلاعات مهمی است، می توانید با استفاده از این خدمت جدید پارسی نیک، براحتی نیاز خود را برآورده کرده و پشتیبان سایت خود را بصورت اتوماتیک در فضایی که در شبکه Voxel اجاره شده است، قرار دهید.

برخی از مشتریان این سرویس:
۱- کلیه افرادیکه دارای سرور اختصاصی بوده و نیاز به یک بستر مناسب جهت نگهداری اطلاعات خود دارند.
۲- کلیه مشتریانیکه صاحب سایتهائی با اطلاعات دینامیک و مهم هستند!
۳- کلیه سازمانها و مراکزی که نیاز به تهیه پشتیبان اتوماتیک و حتی ساعتی از اطلاعات خود دارند.
۴- در صورتیکه نیازمند نگهداری اطلاعات خود در مکان امنی در اینترنتی هستید و تمایل دارید که امکان دسترسی آنرا بصورت ۲۴ ساعته و در تمام نقاط دنیا داشته باشید!

ارائه اکانت اختصاصی برروی سرور BACKUP با پهنای باند نامحدود

از آنجا که امروزه استفاده از خدمات تجارت الکترونیکی در زمینه های مختلف جوامع بشری نه حتی به عنوان یک نیاز بلکه یک پیش نیاز درآمده، اما لزوم استفاده از آخرین دستاوردهای فنی در زمینه نگهداری امن و دسترسی ۲۴ ساعته به آن نیز از جمله نیازهای جانبی این تجارت است.هم اکنون آمار، اطلاعات، فعالیتها، مسائل فرهنگی، سیاسی و حتی نظامی نیز از این تکنولوژی استفاده می کنند با این حال چگونه می توان بدان اطمینان داشت؟ این سئوالی است که بخشی از جواب قطعی آن در استفاده از بسترهای امن نگهداری اطلاعات (Backup Solutions) لحاظ گردیده است.از اینرو نت وب در راستای ارائه خدمات گسترده خود در زمینه تجارت الکترونیک در ایران و همچنین ایجاد بسترمطمئن و قابل اتکاء برای حفظ اطلاعات جهت جلوگیری از خطرات حذف، نفوذ، مشکلات فیزیکی در بسترهای اطلاعاتی و … اقدام به کسب نمایندگی از شرکت Voxelبه عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه ای در آمریکا نموده است.این شرکت با پیاده سازی سیستم Voxel IP Network از سال ۲۰۰۳ با کمک بزرگترین شرکتهای قدرتمند آمریکائی جهت نقل و انتقال پهنای باند در آمریکا توانست این قابلیت را جهت کلیه مشترکین خود فراهم سازد که با استفاده از این بستر، Rangهای مختلف IP را در یک نقطه اصطلاحا Route نماید با ذکر این نکته که سرعت ارتباط را در حد گیگابایت نگهداری کند!این شبکه ایجاد شده چند مزیت بسیار عمده دارد:

 • افزایش انعطاف پذیری۲- بهره مندی بالا۳- امکان ایجاد ظرفیت های بالا در مواقع حساس

نصب و راه اندازی MICROSOFT LYNC

مایکروسافت لینک سرور (Lync Server) یک نرم افزار یکپارچه سازی ارتباطات است که این روزها با توجه به نیازهای اکثر سازمان ها برای تشکیل جلسات و کنفرانس های دو یا چند نفره به صورت آنلاین و یکپارچه سازی ارتباطات بین افراد با کمترین هزینه، ابزاری مفید و بسیار کاربردی به شمار می آید. شما می توانید امکان یک گفتگوی چند نفره با استفاده از تلفن و یا ویدئو را ایجاد کنید، از قابلیت پیام رسانی فوری استفاده کنید، کنفراس خود را مدیریت کنید، فایل به اشتراک بگذارید. روند تحولات سیستم های ارتباطی و گسترش شبکه اینترنت به گونه ای است که در آینده شاهد آن خواهیم بود که تلفن های عادی جای خود را به سیستم های مبتنی بر VoIP دهد و محصول مایکروسافت لینک کامل ترین ابزار در این حوزه از فناوری های نوین می باشد .

از بین راه کارهای موجود برای VoIP یکی از قوی ترین و جامع ترین تکنولوژی ها,تکنولوژی Lync Server نام دارد که محصول شرکت Microsoft است. یکی از تفاوت های اصلی Lync با دیگر راهـ کارهای VoIP یکپارچه بودن آن است. بدین معنا با استفاده از همان رابط کاربری که شما تماس های خود را ارسال و دریافت می کنید بسیاری امکانات دیگر نظیر کنفرانس تصویری و وب کنفرانسیگ و گفتگوی متنی و … که امروزه مورد نیاز بسیاری از سازمان هاست، در اختیار دارید. فراهم نمودن امکان ادامه تماس، انتقال، نگه داشتن و … درصورت قطعی ارتباط (Voice Resiliency)امکان تعیین نحوه ارتباط و تعداد تماس مجاز با توجه به پهنای باند ارتباطی (Call Admission Control)؛ بعنوان مثال با استفاده از آن می توان ترافیک صوتی را از طریق WAN و ترافیک تصویری را از طریق Internet هدایت نمود تا پهنای باند موجود با مدیریت کامل و بهینه مورد استفاده قرار گیرد،نگه داشتن تماس و امکان ادامه آن از یک دستگاه دیگر (Call Park) امکان تماس با پلیس و ارائه جزئیات در خصوص محل تماس گیرنده (E.۹۱۱ – البته فقط مخصوص US می باشد)اتصال پشتیبانی از بیشتر سیستمهای ارتباطی بصورت اشتراکی نظیر Desk phones, Bluetooth headsets, video conferencing units و … (Common Area Phones) که امروزه در بیشتر سازمانها مورد توجه قرار گرفته استاتصال به Microsoft Exchange Server جهت استفاده از سرویس Voice Mail آن اتصال به PBX درون سازمانی و یکپارچه سازی سیستم ارتباطی فعلی با لینک و استفاده از قابلیت های هر دو سیستم

· LYNC در واقع چه کاری انجام میدهد؟

Lync یک برنامه نسبتا جدید و کاملا زیرساختی و کاربردی است که در کل برای برقراری ارتباط مورد استفاده قرار میگیرد. Lync ابزاری است برای ارتباطات یکپارچه، به شما اجازه می دهد تا ببینید که چه کسی پای کامپوترش در شبکه در دسترس است و امکان برقراری انواع تبادل اطلاعات و ارتباط را به سادگی برای شما ایجاد میکند. این نرم افزار در اصل ادغام تمام روش های مختلف ارتباط آنلاین در دفتر مرکزی را برقرار می کند، مانند تلفن، پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس، وب کنفرانس، پیام های فوری، پست صوتی، فکس، و …، که بسیار متناسب با برنامه های کاربردی مایکروسافت آفیس است. در ضمن Lync منجر به کاهش نیاز به سفرهای غیر ضروری می شود.مایکروسافت Lync سرور با بهره گیری از برخی مهارت های فنی IT منجر می شود به انجام تمام ارتباطات بین کاربران، بر روی یک کامپیوتر سرور ۶۴ بیتی اجرا می شود و تحت شبکه فعال میگردد و در نهایت با کاربری آسان در دسترس کاربر نهایی قرار میگیرد.به عنوان مثال، شما می توانید امکان یک گفتگوی چند نفره با استفاده از پیام های کوتاه، تلفن و یا ویدئو را ایجاد کنید.میتوانید چند نفر را در لیست تماس خود انتخاب کنید و راست کلیک کنید گزینه ای مانند ارسال پیغام از طریق مسنجر را انتخاب کنید، و یا شروع به یک کنفرانس تلفنی کنید . شما می توانید بااضافه کردن دستگاه های USB مانند گوشی های تلفن، هدست، بلندگو، میکروفون، و دوربین های وب به سادگی از آنها برای تماس استفاده کنید. کاربران می توانند تمامی امکانات تصویر، زنگ، تماس خودکار، تنظیم نور، نمایش وضعیت و تماس به پست صوتی و یا به تلفن های همراه خود را به سادگی برروی Lync با امنیت بالا تنظیم و کنترل کنند.این نرم افزار با بهره گیری از ویندوز سرور به همراه بانک اطلاعاتی sql و ترکیبی از امکانات Microsoft Outlook و Microsoft Exchange Serverدرنهایت زیرساختی بسیار کاربردی برای برقراری انواع ارتباطات را به وجود می آورد و در نهایت یک جایگزین فوق حرفه ای و در عین حال با کاربری آسان برای مسنجر مایکروسافت است.

· ویژگی های مایکروسافت LYNC

 • لیست کاربران و مشخصات تماس آنها را میتوان از Microsoft Exchange Server بدست آورد.
 • ترکیب با Microsoft Outlook براس همزمان کردن تقویم و جلسات
 • کلاینتهای سخت افزاری و نرم افزاری فراوان برای اتصال به مایکروسافت Lync
 • نرم افزارهای موبایل برای اتصال به Lync
 • استفاده از پروتکل استاندارد SIP برای تماس های تلفنی و ویدئویی
 • تأمین امنیت با استفاده از TLS و SRTP
 • ارائه presentation با استفاده از Microsoft PowerPoint
 • مشاهده صفحه مانیتور طرف مقابل برای شرایطی که چنین همکاری ای لازم است.

· قابلیت های بیشتر در یک نگاه با منوی سریع LYNC

منوی سریع ارائه شده از جانب Lync می تواند قابلیت های زیادی را نشان دهد البته بدون آنکه صفحه شما درهم برهم شود و یا موجب سردرگمی شما برای پیدا کردن گزینه مورد نظرتان شود. منوی Lync شامل میانبرهایی هست که به شما اجازه می دهد در حالی که مشغول برقراری یک تماس تصویری هستید بتوانید یک چت و یا تماس دیگری نیز برقرار کنید. انجام تمامی این اعمال تنها با یک کلیک امکان پذیر خواهد بود. همچنین در سمت راست صفحه با کلیک کردن بر روی گزینه های مختلف می توانید قابلیت های بیشتری را مشاهده کنید.

· جایگزینی دکمه اتاق چت با لیست فعالیت خبرخوان ها

در لیست فعالیت خبرخوان ها اطلاعاتی در مورد آخرین تغییرات وضعیت در میان مخاطبین از جمله یادداشت های شخصی، تغییر تصاویر و …. را مشاهده کنید. شما می توانید با استفاده از این ویژگی مخاطبین خود را انتخاب کنید. در Lync 2013 جایگزینی دکمه اتاق چت موجب شده شما بتوانید با سرعت بیشتری نسبت به گذشته به مخاطبین، اتاق چت و موضوعات مهم دسترسی داشته باشید. هنگامی که شما وارد اتاق چت می شوید می توانید اعضاء و وضعیت حضور آنها را مشاهده کنید. همچنین شما می توانید هشدارهای اطلاع رسانی یا صداهای خاصی برای صفحه چت خود تنظیم کنید تا به هنگام دریافت یک پیام از آن مطلع شوید.در اتاق چت شما می توانید افرادی را که با آنها بیشتر در ارتباط هستید در گروهی به نام علاقه مندی ها انتقال دهید، تنها کافیست بر روی نام شخص مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Add to Favorites را انتخاب کنید.

· گزینه هایی برای نمایش جدید

شما با انتخاب لیست مخاطبین خود می توانید گزینه های بیشتری را برای تنظیم مخاطبین خود ببینید. با کلیک کردن بر روی گزینه Groups شما می توانید مخاطبین و همچنین اتاق های چت را به صورت سازماندهی شده مشاهده کنید.همچنین شما می توانید با کلیک بر روی گزینه Status وضعیت در دسترس بودن مخاطبین خود را که سازماندهی شده اند را مشاهده کنید. به عبارت دیگر می توان وضعیت مخاطبین را در حالات آنلاین، آفلاین و … مشاهده کرد.با استفاده از منوی سریع Lync شما می توانید به سرعت یک تماس ویدئویی را با مخاطبین خود تنها با کلیک برقرار کنید. همچنین شما می توانید قبل از رد کردن و یا پذیرش یک تماس ویدئویی یک پیش نمایش از آن را مشاهده کنیدشما می توانید با کلیک بر روی گزینه Relationships مخاطبین خود را براساس روابط و حفظ حریم شخصیتان گروه بندی کنید.با استفاده از این گزینه ها شما می توانید مخاطبین خود را براساس حروف الفبا، وضعیت در دسترس بودن و … مرتب کنید.

· مکالمات جدول بندی شده

با استفاده از ویژگی مکالمات جدول بندی شده شما می توانید تمامی مکالمات خود، پیام ها و همچنین چت روم(chat room) را در یک صفحه مکالمه در کنار هم داشته باشید. در صفحه مکالمات شما می توانید با استفاده از گزینه هایی که در سمت چپ مشاهده می کنید در بین مکالمات فعال خود حرکت کنید و اگر به صفحه ای بیشتر از صفحات دیگر نیاز داشتید می توانید آن را با استفاده از گزینه های لیست تماس انتخاب کنید.یکی از ویژگی های Lync آن است که مکالمات شما را به حافظه می سپارد حتی اگر شما از آن مکالمه خارج شوید و دوباره به آن برگردید.در زیر پنجره گفتگو، یک سری آیکون قرار دارد که به شما اجازه می دهد تا به سرعت دیگران را به مکالمات فوری خود اضافه کرده و یا حتی مکالمات خود را به تماس های صوتی، تماس های ویدئویی، سخنرانی به همراه اشتراک گذاری فایل و ابزارهای وب کنفرانس (تخته سفید، یادداشت های جلسه، نوت بوک به اشتراک گذاشته و…) ارتقا دهید.با استفاده از منوی سریع Lync شما می توانید به سرعت یک تماس ویدئویی را با مخاطبین خود تنها با کلیک برقرار کنید. همچنین شما می توانید قبل از رد کردن و یا پذیرش یک تماس ویدئویی یک پیش نمایش از آن را مشاهده کنید.

· معرفی کلاینت مایکروسافت LYNC

این نرم افزار به همراه مجموعه مایکروسافت افیس ۲۰۱۰ عرضه میشود و برای استفاده از بیشتر سرویسهای مایکروسافت Lync لازم است. سرویس های اصلی Lync عبارتند از

 • پیام های آنی (IM و یا چت) و سرویس حضور (Presence) که وضعیت کاربر برای چت را نشان میدهد.
 • تماس صوتی (VoIP) و تماس تصویری
 • کنفرانس های صوتی، تصویری و کنفرانسهای بر اساس وب
 • تماسهای تلفنی با خطوط شهری

برای همه این تماس های استفاده از نرم افزار کلاینت مایکروسافت Lync لازم است. با این نرم افزار شما میتوانید قبل از تماس ببینید آیا شخص مورد نظر آنلاین است یا خیر. در صورتی که شخص در دسترس باشد میتوانید با چند کلیک تماس صوتی برقرار کنید. مایکروسافت Lync اجازه میدهد که در حین تماس و یا در ابتدای آن ویدئو نیز به تماس اضافه شود.در مایکروسافت Lync کاربران میتوانند جلسات ویدئو کنفرانس چند نفره نیز برقرار کنند. این کار میتواند به صورت برنامه ریزی شده و یا بدون برنامه (adhoc) باشد. کاربران با استفاده از تقویم outlook متوانند ساعت این جلسات را مشخص کنند. در حین برقراری جلسه وضعیت کاربران برای چت و یا تماس میتواند به “مشغول” تغییر پیدا کند.در مایکروسافت Lync کاربران همچنین میتوانند با خطوط تلفن معمولی (آنالوگ) نیز تماس بگیرند.

· مزایای مایکروسافت LYNC

ر اینجا به معرفی اجمالی مزایای مایکروسافت Lync میپردازیم. شما میتوانید با تماس با تیم فنی شرکت کاوا اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدست آورید.

سهولت انتخاب شرکت کنندگان جلسات مایکروسافت LYNC :در مایکروسافت Lync میتوانید به سادگی اشخاصی را که میخواهید با آنها جلسه برگزار کنید را به دعوت کنید. انجام این کار در مایکروسافت Lync به سهولت چند کلیک است. به این ترتیب جلسه شما محرمانه میماند و تنها اشخاص خاصی به محتوای جلسه دسترسی خواهند داشت.

دسترسی فراگیر به سرویس های مایکروسافت LYNC :برای دسترسی به سرویس های مایکروسافت Lync تنها احتیاج به یک اتصال اینترنت برای ارتباط با سرور Lync دارید. حتی نیازی نیست که با VPN به شبکه داخلی شرکت متصل گردید. به این ترتیب برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس بسیار ساده تر میشود. شرکت کنندگان در هر جایی که باشند چند ساعت قبل از جلسه از برگزاری جلسه مطلع میشوند.

انتقال و اشتراک فایل ها :با استفاده از مایکروسافت Lync نیازی به چندین نرم افزار برای ارسال فایلهای مختلف نیست. انتقال فایلها برای مشترکین تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است و Lync این مشکل را به سادگی حل میکند.

سهولت در نصب و راه اندازی microsoft lync :اخیرا نصب سرور مایکروسافت Lync به سادگی بیشتری انجام میشود و نیازی به نصب تعدادی زیادی سرویس و نرم افزار نیست. این موضوع علاوه بر سادگی و سرعت بیشتر در راه اندازی سیستم باعث بهبود صرفه جویی در حافظه RAM و پردازشگر سرور میشود.

این مزایا باعث شده است که مایکروسافت Lync در بین شرکت های تجاری بیش از پیش محبوب شود. در حال حاضر نرم افزارها و سخت افزارهای بسیاری یافت میشوند که با مایکروسافت Lync متصل میشود. بنابراین آزادی بیشتری نسبت به انتخاب محصول وجود دارد.

نصب و راه اندازی ایمیل سرور

ارتباط گستر نیز به عنوان یکی از شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات امکان نصب و راه اندازی و انجام تنظیمات مربوط به آن را برای مشتریان خود از همان ابتدای فعالیت خود فراهم نموده است. Exchange Server نیز همانند سایر سرویس ها نیاز به تحلیل و بررسی و تنظیمات بسیار مهم، قبل و بعد از نصب دارد که با انجام دقیق آنها می توان از یک سرویس خوب در شبکه بهره برد. تنظیمات مربوط به Certificate, SPAM, AntiVirus, SPF Record, Database Management, Backup Solution, Firewall Configuration و سایر تنظیمات است که یک سرویس قوی و امن را در اختیار مجموعه قرار می دهد.ارائه راهکار برای مجموعه های بزرگ که دارای کاربران زیادی هستند. راهکارهای High Availability جهت اطمینان خاطر داشتن از اینکه سرویس ارسال و دریافت ایمیل همیشه آنلاین خواهد بود، راهکارهای Fault Tolerance جهت اطمینان از صحت دیتابیس ها، راهکارهای جلوگیری از دریافت اسپم و همچنین جلوگیری از اسپم شدن نامه های ارسالی، راهکارهای اطمینان از عدم دریافت ویروس از طریق نامه های ورودی جزئ مواردی است که گروه نت وب در تمامی پروژه های خود به آنها توجه ویژه ای نموده و خود را نسبت به آن مسئول می داند.مدیریت تهیه فایل پشتیبان از دیتابیس های ایمیل سرور و نگهداری آنها در مکان مطمئن نیز جزو موارد مهم مربوط به راه اندازی این سرویس می باشد که کارشناسان گروه نت وب همواره در این حوزه اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات، شرکتها و سازمانها رفته رفته از روشهای سنتی به سمت خدمات الکترونیک حرکت می‌کنند. برای صرفه جویی در زمان و هزینه، دیگر نامه نگاریهای داخل شبکه و حتی خارج شبکه عمدتا به صورت الکترونیکی صورت میگیرد. در این حوضه یکی از مهمترین سرویسهای ارائه شده، ایمیل سرور است که بسیاری از مشکلات را از دوش مدیران و کارکنان سازمان برداشته و نظم و ترتیب خاصی به فرایندها و چرخه انجام عملیات‌های سازمانی خواهد بخشید.

میل سرور چیست

نرم افزاری می باشد که همانند یک شبکه کامپیوتری عمل نموده و کار اصلی آن تبادل نامه های الکترونیکی می باشد. در واقع Mail سرور دارای امکانات وسرویس های خاصی است که برای ارسال میل از یک سرور به سایت ها و ایمیل های دیگران مورد استفاده قرار می گیرد.با کلیک کردن یک دکمه ماوس شما می توانید یک ایمیل را از یک نقطه جهان به نقطه ای دیگر در چند ثانیه ارسال نمائید. بسیاری از ما از این فرایند ارسال داده استفاده می نماییم، اما تا به حال از خود پرسیده ایم که این ارسال ایمیل چگونه صورت می گیرد؟پاسخ به این پرسش حول محوری به نام سرور میل می چرخد. سرور پست الکترونیکی مثل یک پستچی در یک محله عمل می کند و عملکرد آن بدین صورت است که هر ایمیل پس از ارسال از مجموعه های سرویس دهنده پست الکترونیک که در آن آدرس گیرنده برای ایمیل مشخص می گردد، عبور نموده و به سرور مقصد می رسد. این فرایند درست همانند رد و بدل شدن داده در اینترنت می باشد. هر ایمیل به چندین بسته اطلاعاتی تقسیم می شود که همه آنها روی یک کامپیوتر مرکزی ( ایمیل سرور ) که سرویس ایمیل را میزبانی می کند قرار می گیرند. وقتی فرستنده بر روی کلید Send کلیک نماید، بسته های اطلاعاتی از طریق اینترنت به سروری که سرویس ایمیل گیرنده را پشتیبانی می کند ارسال می شود، در این زمان سرور گیرنده به دنبال آدرس ایمیل فرد گیرنده می گردد و به محض یافتن آن، ایمیل را در پوشه inbox آن منتشر می سازد، بدین ترتیب شخص گیرنده ایمیل را همانگونه که فرستنده ارسال نموده است، مشاهده می نماید. از محبوب ترین سرور ایمیل های رایگان می توان به Yahoo ,Gmail و Hotmail اشاره نمود.

برخی از مهم ترین میل سرور ها

Microsoft Exchange
Edura Mail Server
MHdsoft Mail Server
Mdaemon
Smarter Mail Server

میل سرور ها

وقتی شما یک دامین به مدت مشخص خریداری می نمایید می بایستی بر روی آن آدرس DNS تنظیم نمایید.
DNS
به معنای Domain Name Server می باشد که آدرسهایی مانند Ns1.x.com و … دارد. وظیفه ی DNS آن است که آدرس آی پی منسوب به Sub-domain مشخص را به Client برگرداند. برای مثال – وقتی شما تایپ می کنید Centralclubs.com سیستم ابتدا شما را به Name Server منسوب به آن یعنی ns1.tabasheer.com. معرفی می کند و سپس از آن سرور آدرس آی پی سرور هاستینگ WWW متعلق به Centralclubs.com را می پرسد و آن Name server آدرس ۶۵٫۲۵۴٫۳۹٫۸۶ را بر می گرداند و سپس شما بدان متصل می شوید ( رجوع شود به RFC ها ).

در خود DNS این نوع از اطلاعات تحت عناوین متفاوتی ذخیره می شوند – که به نوع بالا که توضیح داده شد A رکورد یا A RECORD می گویند. نوع دیگری نیز وجود دارد به نام MX رکورد که وظیفه ی آن اینست که آدرس آی پی میل سرور را برگرداند. برای مثال وقتی شما به Emails are not allowed ایمیل ارسال می نمایید – سرور ایمیل منسوب به جایی که شما از آن ایمیل ارسال نمودید ( مثلا” Yahoo.Com ) ابتدا آدرس DNS منسوب به MHDsoft.Com را استخراج می کند و سپس از آن MX را درخواست می کند و مثلا” عدد ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ را بر می گرداند. سپس میل سرور یاهو به آن سرور از طریق پورت ۲۵ متصل شده ( در A از طریق پورت ۸۰ معمولا” متصل می شود ) و سپس با دستور EHLO YAHOO.COM و یا در برخی از سرورها با Changing mode به HELO YAHOO.COM شروع به ارسال ایمیل شما می نماید. ( رجوع شود به MAIL SERVER RFC )

راه اندازی Name Server و E-mail server کار چندان مشکلی نمی باشد – اما در اینترنت چندین سایت هستند که DNS رایگان در اختیار شما قرار می دهند مانند Zoneedit.Com – ( البته امید وارم تا به حال بر روی ایران بسته نشده باشد ) – و با استفاده از چنین سایتهایی شما می توانید MX رکورد جدیدی را تعریف نمایید و با تنظیم یکی از NS های دامینتان به مثلا” Ns1.Zoneedit.com ایمیلهای خود را به هر سروری که مایل باشید ارجاع دهید.

مزایای استفاده از ایمیل سرور

صرفه جویی در هزینه: کاهش هزینه ناشی از خرید کاغذ، بایگانی و جست و جو

صرفه جویی در زمان: نامه های الکترونیک به صورت آنی به مخاطب شما خواهد رسید و زمان کارکنان سازمان جهت جابجایی نامه ها بیهوده تلف نخواهد شد.

ارسال و دریافت نامه‌ها، درخواست ملاقات، درخواست استفاده از تجهیزات و …

تعریف قوانین کنترلی و سطوح دسترسی کاربران

گروهبندی کارکنان و اعمال مدیریت برروی ارسال و دریافت آنها

اعمال فیلترینگ جهت ارسال و دریافت ایمیل

امکان ارسال نمونه نامه به مدیر هر فرد یا بخش بدون اطلاع آنها جهت کنترل ارسال و دریافت

امکان استفاده آفلاین در صورت قطع بودن اینترنت و برقراری ارتباط داخلی بین کارکنان

اعمال محدودیت حجمی یا تعدادی جهت ارسال ایمیل

امکان دریافت فکس برروی ایمیل: شما میتوانید فکس خود را به شبکه متصل کرده و تمامی فکسها را به صورت خودکار برروی ایمیل خود مشاهده کنید.

تهیه بایگانی و آرشیو از ایمیل‌های موجود به صورت خودکار

ثبت زمان و تاریخ ارسال، دریافت، مشاهده و پاسخ هر ایمیل در سیستم

امکان ارتباط با ایمیل‌های محیط اینترنت مانند یاهو، جیمیل، اَوتلوک و … و حتی درصورت ثبت دامین امکان ارائه سرویس ایمیل برروی نام دامنه سازمان

امکان ایجاد پوشه برای اشتراک گذاری فایل برروی بستر ایمیل سرور

هماهنگی با کاربر ویندوزی و اکتیو در صورت استفاده از Exchange Server

برنامه ریزی و رزرو ملاقات و جلسات

امکان استفاده از موبایل جهت کنترل ایمیل‌ها

EXCHANGE SERVER

اکسچنج سرور یا Exchange Server یکی از سری محصولات محبوب و معروف از سرورهای مایکروسافت هست که در شبکه های بزرگ استفاده میشه و همونجور که از اسمش پیداست قسمت سرور قضیه هست و طبیعتا برای اتصال و استفاده از اون باید از یک قسمت دیگه به عنوان کلاینت استفاده کرد . کاربرد اصلی این محصول در اصل استفاده به عنوان یک ایمیل سرور یا همون پست الکترونیک هست ، سرویس پست الکترونیک یا سرویس دهنده ایمیل در واقع یک نرم افزار کاربردی هست که ایمیل ها را از سرویس گیرنده های ایمیل ( Client) و یا سرورهای پست الکترونیک (Mail Server) دیگر دریافت کرده و بعد آنها را به دست گیرندگان می رسونه. این سرور پست الکترونیک معمولا شامل فضای ذخیره سازی پیام ها ، مجموعه ای از قوانین قابل تعریف ، لیستی از کاربران و مجموعه ای از ماژول های ارتباطی می باشد.به عنوان مثال وقتی شما به وب سایت یاهو وارد میشید و ایمیل رو وارد می کنید در حقیقت به ایمیل سرور یاهو متصل شدید ، شما میتونید ایمیل ارسال و دریافت کنید و فایل آپلود کنید و یک فضای اختصاصی برای خودتون ایجاد کنید ، شما میتونید بگید از چه کسایی ایمیل بگیرم و یا نگیرم و این یک نوع از همین قوانینی هست که گفتم ، حالا تصور کنید که یک ایمیل سرور برای سازمان خودتون دارین که این سرور تمامی اینکارها رو انجام میده با این تفاوت که همش بصورت داخلی فقط برای سازمان شما انجام میشه و دیگه نیاز نیست ایمیل های سازمانی یا شخصی شما توی سایت یاهو یا امثالهم باشه و طبیعتا محرمانگی براتون ایجاد میکنه . از قابلیت های معمولیش اگر بخایم بگیم میتونم به تاریخ و تقویم و زمانبندی کار ها اشاره کنم که هم توسط برنامه های کلاینت مثل Outlook قابل دسترسی هستن و هم از طریق وب . مایکروسافت در حال حاضر نسخه ۲۰۱۰ این محصول رو ارائه کرده ولی در حدود ۱۵ سالی میشه که در زمینه Mail Server فعالیت میکنه .

قابلیت های EXCHANGE SERVER

۱٫ امنیت درمقابل هرزنامه ها و ویروس ها ( Viruses & Spams) : در نسخه ۲۰۰۷ و بعد این برنامه امکانات درونی مقابله با هرزنامه ها یا اسپم ها و ابزار های ضد ویروس یا همون Anti-virus و همچنین ابزار قوی ف ی ل ت ر ی ن گ و بررسی همزمان چند دستگاه وجود ارائه شد .

۲٫ محرمانگی تبادل نامه های الکترونیکی ( Privacy) : با استفاده از توابع قدرتمند رمز نگاری استفاده شده در تبادل نامه های الکترونیکی از جمله استفاده از ساختار PKI تبادل نامه های داخلی و نامه های الکترونیکی از طریق اینترنت، محرمانگی نامه های تبادل شده را حفظ می کنه .

۳٫ سیستم واحد تبادل نامه ها ( Unified Messaging ) :سیستم واحد تبادل نامه ها، امکان دریافت انواع مختلف پیغام مانند فاکس، نامه های صوتی و همچنین امکانات جدیدی چون دریافت پیغام های صوتی بوسیله تلفن معمولی را می ده .

۴٫ بازدهی کار گروهی و کارایی Performance & Team Work) : امکانات توسعه یافته کار با تقویم ها، کار در خارج از شرکت، سفارش منابع و تنظیم فهرست قرارهای ملاقات، کار گروهی را آسان می کند و بازده کار گروه را بالا می بره.

۵٫ تبادل نامه ها از طریق اینترنت : از هر کامپیوتری از هر جا می توان از طریق اینترنت بکمک رابط کاربری بسیار مجهز و مشابه آتلوک به صندوق پستی خود دسترسی داشته باشید. تمامی امکانات موجود در اتلوک از جمله، تقویم، یادداشت ها، تکالیف، قرار ملاقات ها، زمان بندی تکالیف، کارت های ویزیت و… در دسترس شما می باشند. این رابط کاربری تحت وب Outlook Web Access می باشد.

۶٫ تبادل نامه ها از طریق موبایل: فناوری Exchange Active-sync کار با نامه ها و تقویم از طریق دستگاه های موبایل را آسان می سازد و همچنین امنیت تبادل اطلاعات و تراز دسترسی را کنترل می کند.

۷٫ استفاده از Power-shell : با استفاده از این قابلیت شما میتوانید چندین عملیات را بصورت همزمان در قالب یک Script در آورده و همزمان اجرا کنید.

۸٫ قابلیت دسترسی بالا یا High Availability: این امکان رو به شما میده که چندین سرور بصورت پشتیبان داشته باشید تا در صورت بروز مشکل برا هر کدوم سرور بعدی وارد کار بشه .

EXCHANGE SERVER و قارسی

این نرم افزار تاریخ شمسی نداره ولی در محیط تحت وب قالب و راهنمای بسیار بسیار خوب فارسی شده توسط خود مایکروسافت داره ، چند تا از شرکت های ایرانی اومدن و زحمت کشیدن این محصول رو براش تاریخ شمسی تهیه کردن که من اسم شرکت ها رو نمی برم ولی به امکانات فارسیش اشاره می کنم :

پشتیبانی از تاریخ و تقویم هجری شمسی در Access Outlook Web

برنامه کلاینت تحت وب Microsoft Exchange)

پشتیبانی از تاریخ و تقویم هجری شمسی و امکانات فارسی در Outlook 2003/2007 Microsoft

غلط یاب املایی زبان فارسی

مناسبات و ایام تعطیل ایران در محیط Outlook 2003/2007 Microsoft

پشتیبانی از ویندوز سرور ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸

پشتیبانی از نسخه ۶۴ بیتی و ۳۲ بیتی

سازگاری کامل با ویندوز ویستا و تمامی مرورگر ها

نصب و راه اندازی ایمیل سرور MDAEMON

امروزه یکی از نیازهای فناوری اطلاعات استفاده از سرویس های ایمیل است. اگر شما وب سایتی دارید و از طریق آن به تجارت و فعالیت مشغول می باشید، بهتر است تا از ایمیل های مختص به دامنه وب سایت خود استفاده نمایید. کارشناسان خبره نت وب در کمترین زمان میل سرورهای مختلفی نظیر Microsoft Exchange Server و یا MDaemon را راه اندازی کرده و در اختیار شما قرار خواهند داد. نگهداری و مدیریت ایمیل سرور بسیار اسان بوده و مدیران به راحتی می توانند ایمیل سرور خود را نگهداری کنند. نت وب دارای راهکارهای بکاپ گیری نیز می باشد. به پشتوانه نصب، راه اندازی و نگهداری بزرگترین ایمیل سرورهای ایران توسط شرکت نت وب ، مدیران ایمیل سرورها می توانند این اطمینان را داشته باشند که ایمیل سرورها انها همیشه بدون مشکل و بی وقفه سرویس ارایه خواهد داد. نت وب همچنین دارای قابلیت انجام عملیات اتوماتیک مانند اضافه کردن و حذف کاربر و … می‌باشد. پشتیبانی ما همواره ۲۴ ساعته بوده و از طریق شرکت نت وب ارائه می شود.

 • Webmail زیبای فارسی AJAX
 • PushMail برای ارتباط با دستگاههای موبایل
 • قابلیتهای گروهی به عنوان جایگزین قدرتمند MS Exchange
 • دارای Outlook Connector برای مدیریت کارهای شخصی و گروهی
 • مدیریت تحت وب کاربرپسند و با امکانات و ویژگیهای فوق العاده
 • امکان Clustering و High Availability
 • راهکارهای امنیتی فوق العاده قوی
 • قابلیت تلفیق با آنتی اسپمها و آنتی ویروسهای مشهور جهان از جمله Avira , AVG و Commtouch
 • پشتیبانی از سیستم عامل و پلاتفرمهای مختلف از جمله SUN Sparc و نسخه‌ها های مختلف لینوکس و یونیکس و ویندوز
 • امکان برنامه نویسی و اضافه کردن ویژگیهای مختلف در صورت تقاضا
 • Migration کلیه اطلاعات و فولدرهای کاربران از سایر email server ها از جمله Exchange و MDaemon در ۵ دقیقه
 • قابلیت پشتیبانگیری، گزارشگیری، و
 • یکپارچگی کامل با اکتیو دایرکتوری و سایر LDAPها
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته با زمان پاسخگویی کمتر از ۵ دقیقه

میل سرور چیست

میل سرور نرم افزاری می باشد که همانند یک شبکه کامپیوتری عمل نموده و کار اصلی آن تبادل نامه های الکترونیکی می باشد. در واقع Mail سرور دارای امکانات وسرویس های خاصی است که برای ارسال میل از یک سرور به سایت ها و ایمیل های دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. با کلیک کردن یک دکمه ماوس شما می توانید یک ایمیل را از یک نقطه جهان به نقطه ای دیگر در چند ثانیه ارسال نمائید. به مجموعه ای از نرم افزار ها و سخت افزار ها گفته می شود که امکان ارسال و دریافت پست الکترونیک را برای یک سازمان فراهم می آورد. میل سرور نرم افزاری می باشد که همانند یک شبکه کامپیوتری عمل نموده و کار اصلی آن تبادل نامه های الکترونیکی می باشد. در واقع Mail سرور دارای امکانات و سرویس های خاصی است که برای ارسال میل از یک سرور به سایت ها و ایمیل های دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. با کلیک کردن یک دکمه ماوس شما می توانید یک ایمیل را از یک نقطه جهان به نقطه ای دیگر در چند ثانیه ارسال نمائید. بسیاری از ما از این فرایند ارسال داده استفاده می نماییم، اما تا به حال از خود پرسیده ایم که این ارسال ایمیل چگونه صورت می گیرد؟ پاسخ به این پرسش حول محوری به نام سرور میل می چرخد. سرور پست الکترونیکی مثل یک پستچی در یک محله عمل می کند و عملکرد آن بدین صورت است که هر ایمیل پس از ارسال از مجموعه های سرویس دهنده پست الکترونیک که در آن آدرس گیرنده برای ایمیل مشخص می گردد، عبور نموده و به سرور مقصد می رسد.

این فرایند درست همانند رد و بدل شدن داده در اینترنت می باشد. هر ایمیل به چندین بسته اطلاعاتی تقسیم می شود که همه آنها روی یک کامپیوتر مرکزی ( ایمیل سرور ) که سرویس ایمیل را میزبانی می کند قرار می گیرند. وقتی فرستنده بر روی کلید Send کلیک نماید، بسته های اطلاعاتی از طریق اینترنت به سروری که سرویس ایمیل گیرنده را پشتیبانی می کند ارسال می شود، در این زمان سرور گیرنده به دنبال آدرس ایمیل فرد گیرنده می گردد و به محض یافتن آن، ایمیل را در پوشه inbox آن منتشر می سازد، بدین ترتیب شخص گیرنده ایمیل را همان گونه که فرستنده ارسال نموده است، مشاهده می نماید.

بسیاری از ما از این فرایند ارسال داده استفاده می نماییم، اما تا به حال از خود پرسیده ایم که این ارسال ایمیل چگونه صورت می گیرد؟پاسخ به این پرسش حول محوری به نام سرور میل می چرخد. سرور پست الکترونیکی مثل یک پستچی در یک محله عمل می کند و عملکرد آن بدین صورت است که هر ایمیل پس از ارسال از مجموعه های سرویس دهنده پست الکترونیک که در آن آدرس گیرنده برای ایمیل مشخص می گردد، عبور نموده و به سرور مقصد می رسد. این فرایند درست همانند رد و بدل شدن داده در اینترنت می باشد. هر ایمیل به چندین بسته اطلاعاتی تقسیم می شود که همه آنها روی یک کامپیوتر مرکزی ( ایمیل سرور ) که سرویس ایمیل را میزبانی می کند قرار می گیرند. وقتی فرستنده بر روی کلید Send کلیک نماید، بسته های اطلاعاتی از طریق اینترنت به سروری که سرویس ایمیل گیرنده را پشتیبانی می کند ارسال می شود، در این زمان سرور گیرنده به دنبال آدرس ایمیل فرد گیرنده می گردد و به محض یافتن آن، ایمیل را در پوشه inbox آن منتشر می سازد، بدین ترتیب شخص گیرنده ایمیل را همانگونه که فرستنده ارسال نموده است، مشاهده می نماید. از محبوب ترین سرور ایمیل های رایگان می توان به Yahoo ,Gmail و Hotmail اشاره نمود.

MDEAMON چیست

MDaemon نام یک برنامه میل سرور است که در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها مورد استفاده قرار میگیرد. گرچه این نرم افزار را نمیتوان جزو بهترین و جدیدترین برنامه ها دانست اما کاربرد ساده و حجم کم برنامه و قابلیت های متنوع آن باعث شده است که توسط بسیاری به عنوان میل سرور مورد استفاده قرار گیرد. در نت وب مشتریانی وجود دارد که این شرکت ها از خدمات میزبانی و میل سرورها استفاده میکنند اما به دلیل نیاز آنها به آرشیو ایمیل های دریافتی و ارسالی شان به سراغ میل سرور MDaemon میروند.

یکی از سرویس های میل سرور است. MDaemon نرم افزار بی نظیریست که بهترین امکانات را در اختیار شما میگذارد تا بتوانید یک Mail Server به صورت POP3/SMTP بر روی ویندوز راه اندازی کنید. این نرم افزار به چندین کاربر اجازه می دهد تا بر روی یک شبکه محلی دسترسی به ایمیل ها داشته باشند و از آنها استفاده کنند، بویژه اینکه می توانید حتی از یک کانکشن (مثل Dial-up یا PPP) به میل سرور دسترسی پیدا کنید. MDaemon یک ایمیل سرور مبتنی بر ویندوز، بدون پیچیدگی میل سرور های دیگر و استفاده از حداقل منابع سخت افزاری است. میل سرور اختصاصی این امکان را به یک سازمان می دهد که تحت دامنه و با برند خود بتوانند خدمات پست الکترونک را برای کارمندان یا مشتریان خود فراهم آورند.

برخی از ویژگی های MDAEMON

Mdaemon یک ایمیل سرور قدرتمند است که به راحتی نصب و قابل اجراست. شما با این ایمیل سرور می توانید مانند یاهو برای خود ایمیل داشته باشید یا به دیگران ایمیل بزنید . تجهیزاتی که برای این نرم افزار لازم است یک رایانه معمولی ، اینترنت نسبتا پر سرعت و IP Valid (شناسه شناخته شده در اینترنت که بتوانید با آن در مرورگرها دسترسی به میل سرور داشته باشید) می باشد. این نرم افزار حتی به چندین کاربر اجازه می دهد تا بر روی یک شبکه محلی (LAN) دسترسی به ایمیلها داشته و از آنها استفاده کنند، نکته قابل توجه این است که می توان حتی از یک کانکشن (مثل Dial-up یا PPP) به میل سرور دسترسی داشت.

این نرم افزار ویژگیهای بسیاری دارد که بارزترین آنها شامل موارد زیر است :

جلوگیری از نامه های تبلیغاتی و اسپم

فیلتر کردن متن

لیست های ایمیل

پشتبانی از IMAP

پشتیبانی از چند دامنه و اکانت

ایجاد و ساخت ایمیل

قابلیت استفاده بر روی دامنه های اینترنتی (سایت ها)

ایجاد ایمیل های تحت وب

پشتیبانی از تمام آنتی ویروس ها

مجهز به اسپم بلوکر برای جلوگیری از فرستادن اسپم

به روز شدن میل سرور توسط اینترنت

فعال و غیر فعال کردن میل سرور به صورت دستی و اتوماتیک

فرستادن ایمیل ها به صورت یونی کد

MDAEMON چگونه با ایمیل سرور هاست میکند ؟

همانطوری که اشاره کردیم Mdaemon اصولاً خودش یک برنامه میل سرور است و در این برنامه به راحتی میتوانید افراد را با آدرس ایمیل مختلف تعریف نمایید و از خدمات pop3 یا imap برای ارسال و دریافت ایمیل استفاده نمایید و بدیهی است که این سرور باید دارای یک یا چند آی پی اختصاصی (Valdid IP) باشد. در این برنامه قابلیتی وجود دارد که میتوانید ایمیل های تعریف شده در هاست را تعریف نمایید و دستور دانلود ایمیل ها در باکس هر نفر از اعضاء شرکت با نام کاربری و رمز عبور را صادر نمایید.
در این حالت هر زمان ایمیلی برای یکی از اعضاء شرکت به میل سرور هاست میرسد Mdaemon بلافاصله آن را از روی هاست بر روی باکس ایمیل فرد که در خود برنامه اش تعریف شده است دانلود میکند. کاربری که در داخل شرکت نشسته است از طریق برنامه Outlook یا هر برنامه دریافت ایمیل با سرور Mdaemon ارتباط میگیرد و ایمیلی که Mdaemon از روی هاست دریافت کرده است را دریافت میکند. در این حالت ارتباط برقرار شده و متن ایمیل بر روی Mdaemon آرشیو میگردد. در زمان ارسال ایمیل توسط کاربری که در شرکت نشسته است نیز ایمیل از Outlook به سمت سرور ایمیل Mdaemon ارسال شده و از آنجا با عنوان نام فرستنده ارسال میگردد.

نرم افزار EXCHANGE SERVER

نرم افزار اکسچنج سرور ۲۰۱۰ در سه حوزه بسیار توسعه پیدا کرده است که عبارتند از:

۱- انعطاف و قابلیت اطمینان بالا
– افزایش میزان دسترسی به سرویس (
High Availability )
– کاهش فضای مورد نیاز برای ذخیره سازی
Mailbox ها و دیتابیس کوچکتر و با کارایی بیشتر
– امکانات جدید در زمینه مدیریت مجوزهای دسترسی به سرویس های
Exchange Server ۲۰۱۰
– مسیریابی بهینه که موجب بالا رفتن سرعت تحویل ایمیل ها خواهد شد.
– امکان ایجاد
Exchange Server ۲۰۱۰ Deployment Assistant
– امکان مدیریت در قسمت
Exchange Management Console
– امکان مدیریت بسیاری از امور در
Exchange Control Panel
– امکانات مدیریتی در
Exchange Management Shell

۲- امکان دسترسی به سرویس ایمیل از هر مکان :
– ایجاد ابزارهای
Unified Messaging
– امکانات توسعه یافته در زمینه دسترسی به خدمات پست الکترونیک اکسچنج سرور از طریق نرم افزار
Outlook
– امکانات پیشرفته در زمینه برقراری ارتباط با سرویس ایمیل از طریق وب توسط
Outlook Web App
– امکانات پیشرفته در زمینه دسترسی به سرویس پست الکترونیک از طریق دستگاه های موبایل

۳- امکانات حافظتی بهبود یافته :
– چارچوب های بهینه ارسال و دریافت پیام و محافظت از ایمیل به
IRM به همراه سرویس مدیریت مجوزها

نرم افزار RAIDEN RAIDENMAILD

Raiden RaidenMAILD یک برنامه بسیار ساده و در عین حال قدرتمند می باشد که می تواند سیستم شما را به یک میل سرور تبدیل کند. شما با استفاده از این برنامه می توانید پست الکترونیکی برای کاربران خانگی و یا سازمان ها تهیه کنید و به راحتی اقدام به ارسال و دریافت ایمیل کنید. این برنامه با پشتیبانی از دو پروتکل SMTP و POP3 شما را قادر می سازد تا هر نوع اکانت امیلی که مایل هستید را بسازید. از قابلیتهای کلیدی این برنامه می توان به فیلتر کردن ایمیلها , آنتی اسپمر موجود در برنامه , امنیت بالا در ارسال و دریافت ایمیل ها , وجود فایروال , ارسال ایمیل انبوه , سفارشی سازی ایمیل ها , استفاده از SSL و… اشاره کرد.

نرم افزار SMARTERMAIL

این نرم افزار برای کاربردهای شخصی ، تجارت های کوچک و سازمانی کاربرد داشته و بی نهایت ایمیل آدرس توسط آن قابل ایجاد است. ارائه گزارش کامل اکانتها با ایجاد اکانتهایی از نوع admin ، گذاشتن spam filtering و content filtering برای جلوگیری از ورود ایمیل های ناخواسته و . . توسط این برنامه قابل ارائه است.همچنین این برنامه از هر مرورگری قابلیت اجرا شدن دارد و کاربران قادرند از هر مکان و در هر زمان ایمیل های خود را مشاهده و یا با برنامه هایی مانند Microsoft’s Outlook and Outlook Express or Qualcomm’s Eudora آنها را به صورت آفلاین مشاهده نمایند.

از جمله امکانات این برنامه می توان موارد زیر را ذکر کرد :

قابل دسترس بودن ایمیل ها از هر مکان و در هر زمان با مرورگرهای استاندارد

امکان synchronization با موبایل و تبلت

انتقال و واکشی ایمیل از سرویس های ایمیل دیگر

امکان مشاهده آرشیو ایمیل

امکان مدیریت تنظیمات تحت وب

امکان مشاهده گزارشات کاربران مختلف

نرم افزار MAILENABLE

یک سیستم نرم افزاری تحت ویندوز است که شرکت ها و ISP ها جهت ارسال ایمیل از آن استفاده می کنند. این برنامه انعطاف پذیر ، پایدار و دارای ویژگی هایی است که توسط آن ها می توان سرویس های ایمیل را با هزینه مناسب راه اندازی نمود.

برخی ویژگی های این نرم افزار شامل موارد زیر است :

اتصال دهنده MAPI جهت ارتباط با نرم افزار Microsoft outlook

همگام سازی با موبایل جهت تنظیم قرارملاقاتها ، اطلاعات تماس و تقویم

امکان دسترسی به محتویات تقویم و اطلاعات تماس توسط سرویس CalDAV

امکان به اشتراک گذاری منابعی مانند mailbox ها و تقویم میان کاربران

نرم افزار SURGEMAIL

Surgemail یکی از میل سروهای امن و سریع است که همه پروتکل های IMAP/POP۳/SMTP را پشتیبانی نموده و هم اکنون میلیونها اکانت ایمیل در سراسر دنیا از آن استفاده می کنند.

مزایا:

نصب و مدیریت آسان

حفاظت قوی در مقابل ویروس و اسپم. بهترین تکنیک های حفاظتی مانند RBL,SPF ,white listing و صدها مکانیزم دیگر در آن پیاده سازی شده اند.

امکان وجود بی نهایت کاربر و دامین با حداقل امکانات سخت افزاری

دارا بودن رابط وب ایمیل و قابلیت سفارشی سازی که از مکانیزم آژاکس استفاده می کند.

این نرم افزار در هر دو سیستم عامل ویندوز و لینوکس قابل نصب است و در هر دو محیط به درستی کار می کند. امکان migration آن نیز کاملا انعطاف پذیر طراحی شده است .

امکان سوئیچ میان دو پروتکل دریافت ایمیل pop۳ و IMAP و امکان استفاده از هر دو به صورت همزمان .

نصب و راه اندازی CACHE SERVER VARNISH

البته کش سرورها صفحات داخل خود را هر چند وقت یک بار به روز رسانی می کنند و مدت به روز رسانی قابل تنظیم است. اما کش سرور ها می توانند روی یک Station هم راه اندازی شوند هر چند که مرورگرهای امروزی این کار را انجام می دهند برای مثال IE۷ بطور پیش فرض ۵۰ مگابایت برای این کار اختصاص می دهند که می توانید این فضا را بیشتر کنید . برای این کار پنجره Internet Option را باز کنید و در تب General و در بخش Browsing History روی دکمه Settings کلیک کنید تا پنجره Temporary Internet Files باز شود. اما کش سرور برای شبکه ای از کامپیوتر ها مناسب تر است برای مثال دانشگاه ما. اما فرض کنید دانشگاه ما دارای یک کش سرور باشد و ISP ارائه دهنده خدمات به دانشگاه ما نیز دارای کش سرور باشد، شما هم می توانید به این نتیجه برسید که بیش از ۵۰ درصد مواقعی که دارید از اینترنت استفاده می کنید به صورت Offline بوده و در حقیقت به اینترنت وصل نیستید و در صورتی به اینترنت وصل خواهید شد که صفحه مورد نظر شما در کش سرور دانشگاه و همچنین در کش سرور ISP دانشگاه نباشد. کش سرور ها می توانند از لحاظ سخت افزاری جدا از سرورها باشند حتی بعضی از کش سرورها دارای چندین گیگ رم و چندین هارد دیسک هستند ، البته برای شبکه های معمولی می توان از سیستم های معمولی نیز استفاده کرد. اما از نرم افزارهایی که غالبا برای کش سرور ها استفاده می شوند می توان به Squid و ISA Server اشاره کرد که البته نرم افزار Squid غالبا برای سیستم عامل های لینوکس و ISA Server برای سیستم عامل ویندوز استفاده می شود.هر دو نرم افزار را می توانید از طریق اینترنت دانلود و روش پیکربندی آنها را پیدا کنید.

نت وب

گروه نت وب باچندین سال تجربه در زمینه نصب و راه اندازی صحیح و استاندارد لینکهای شبکه تجهیزات پسیو شبکه و با داشتن رزومه کاری بسیار خوب و قوی ، آماده خدمت گذاری به عموم مشتریان گرامی ،نهادهای خصوصی و دولتی می باشد. تصمیم گیری در مورد اینکه در یک مجموعه کابل کشی انجام شود یا شبکه وایرلس انجام شود مستلزم بررسی است، اما به طور کل ترکیب این دو نوع شبکه بستر خوب و مناسبی را برای کابران به وجود می آورد.

مزیت کش سرور

مزیت های کش سرور که قبلا هم گفته شد صرفه جویی در پهنایباند و دیگر اینکه کاربر سریعتر سایت مورد علاقه اش را مشاهده می کند.البته از بعضی از نرم افزار های کش سرور اطلاعاتی همچون میزان دانلود و سای تهای بازدید شده توسط هر کاربر را نمایش می دهند که ISA Server از جمله این برنامه هاست. اما کش سرور عیوبی هم دارد ، برای مثال فرض کنید شما از یک سایت خبری استفاده م یکنید اگر این سایت خبرهای خودش را به روز کرده باشد اما به دلیل اینکه شما آن را مستقیم از اینترنت دریافت نمی کنید همان خبرها و مطالب قدیمی را دریافت خواهید کرد. یک راه برای فرار از کش سرور تغییر ظاهری URL است . برای مثال اگر در مرحله اول URL یک سایت چنین وارد شده باشد www.sample.com حالا شما می توانید با یک اسلش اضافی این چنین وارد کنید / www.sample.com و یا حتی بعد از اسلش یک علامت ؟ هم بگذارید تا این آدرس به عنوان یک آدرس جدید به ISP ارسال شود و ISP به کش سرور خود مراجعه نکند.

مشکل کش سرور برای طراحان وب

ولی عمده مشکل کش سرور برای طراحان وب است. در حال کارکردن روی یک پروژه وب هستید و همه ی تغییرات را روی کامپیوتر محلی خود انجام داده اید و آماده فرستادن تغییرات هستید و تغییرات را می فرستید و سپس با خیال آسوده می روید تا نتیجه آنلاین را ببینید اما پروژه شما بدون اعمال تغییرات نشان داده خواهد شد و هر چه کلید F5 )برای بروزرسانی سایت( را می زنید بی فایده است و نیز با زدن کلید Ctrl+F5 )برای خالی کردن کش مرورگر(را می زنید باز هم تغییرات شما مشاهده نمی شود. اما راه حل این مشکل چیست؟ شما می دانید که براساس پروتکل HTTP به همراه هر درخواست می توان یک Query String فرستاد. وهمچنین / http://sample.com index.php?keyword=iran و / http://sample.com index.php?keword=qom دو نشانی متفاوت به حساب می آیند، اگر چه هر دو در حال بارگذاری یک فایل). index php ( مشترک هستند کش سرور هم این دونشانی را یکسان در نظر نگرفته و هر دو را مجددا از روی سرور بارگذاری می کند. به همین منظور برای جلوگیری از کش شدن یک سایت از کدی استفاده می کنیم تا هر بار یک عدد Random تولید شده و کش سرور گول بخورد. که آدرسهایی شبیه به . http://sample.com/style ۱=css?q و ۲=http://sample.com/style.css?q یکسان نخواهند بود. توجه داشته باشید که وقتی برنامه نویسی سایت شما تمام شد و دیگر نخواستید تغییری انجام دهید، حتما این مکانیزم را از صفحات خود حذف کنید. زیرا Cache server با همه معایبی که برای طراحان وب دارد، در نهایت سبب افزایش سرعت صفحات برای کاربران نهایی هم خواهد شد.

VARNISH CACHE چیست

اگر دارای سایتی هستید که بازدید بسیار بالایی دارد. اگر منایع سخت افزاری سایت شما بسیار مشغول هست و اگر دارای یک سایت دروپالی با بازدید بسیار بالا هستید وارنیش می تونه کمک بسیار بزرگی برای شما باشد.وارنیش از دیگر اپلیکیش های سروری هست که در سایت هایی که طراحی کردم از ان استفاده شده است.وارنیش کش varnish cache یک شتاب دهنده HTTP هست که طراحی شده است برای وب سایت های داینامیک با بازدید بسیار بالا.Varnish بر خلاف کش سرور های دیگری مثل Squid که برای HTTP و SMTP و FTP به کاربرده می شود. به طور تخصصی بر روی HTTP متمرکز شده است.وارنیش منبع باز است، تحت دو مجوز BSD منتشر شده است. نسخه ۱٫۰ از وارنیش در سال ۲۰۰۶ منتشر شد. وارنیش ۲٫۰ در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، و وارنیش ۳٫۰ در سال ۲۰۱۱ منتشر شد.پروژه وارنیش توسط یک روزنامه آنلاین نروژی آغاز شده است. به زبان C نوشته است و برای سیستم عامل های یونیکس طراحی شده است البته باید بگم که وارنیش قابلیت نصب بر روی همه سیستم عامل های معروف را دارد.. توسط Poul-Henning Kamp, توسعه داده می شود.اطلاعات در وارنیش در حافظه رم سیستم ذخیره می شود.و سپس تصمیم می گیرد که چه اطلاعاتی در حافظه رم و چه اطلاعتی به هارد سیستم انتقال پیدا کند.وارنیش با هر اتصال بک ترد جداگانه اختصاص می دهد تا وقتی که به محدودیت تعداد کانکشن برسدو همپچنین درخواست های ورودی جدید را در صف سر ریز قرارمی دهد.که وارنیش برای پیکربندی خود از ساختار فایلی با پسوند VCL استفاده می کند که به وسیله زبان C اسکریپت نویسی برایش انجام می شود Varnish همچنین از load balancing و round robin به خوبی پشتیبانی می کند. قابلیت نوشتن پلاگین ها برای وارنیش از جمله مزایای بسیار خوب ان هست که شما با نوشتن و یا استفاده از ماژول های نوشته شده برای وارنیش می تونید به خیلی از نیازهای خود جواب بدهید از جمله ماژول های معروف می توانم به Vanirsh security را نام ببرم.

مزیت VARNISH CACHE

وارنیش باتوجه به ساختاری که دارد و قابلیت برقراری ارتباط بسیار موثر و عالی در سایت های دروپال بسیار طرفدار دارد و در اکثر سایت های دروپالی پربازدید یک پای ثابت هست سایت اصلی دروپال برای پاسخگویی به بازدید بسیار بالایش از وارنیش استفاده می کند در اکثر سایت های پربازدیدی که خودم کار کارده ام از وارنیش برای بالا بردن سرعت پاسخگویی استفاده در وب سایت العالم وارنیش در زمانی که به این سایت حملات شدیدی می شد بسیار فوق العاده عملکرد و بدون اینکه منابع سرور درگیر باشد و … به خوبی از پس ۶۰۰ مگابایت پهنای باید لحظه بر آمد و شخصا شاهد چنین ترافیکی بودم. در زمانی که به سایت حمله می شود نقش وب سرور خیلی مهم هست و وارنیش به عنوان یک شتابدهنده برای انجین ایکس به عملکرد عالی دارد. البته باید ذکر کنم که وارنیش اگر به خوبی کانفیگ نشود مشکلات بسیاری رو برای سایت شما به وجود می اورد از جمله این مشکلات برای سایت هایی بیشتر نمایان می شود که سایت شما در لحظه در حال بروزرسانی هست و مطالب صفحات شما تغییر پیدا می کند بیشتر نمود می کند واین هم دلیلش این هست که وارنیش صفحات سایت شما رو در کش خودش ذخیره می کند تا در درخواست های بعدی بدون وقفه و فراخوانی وب سرور بتواند پاسخگوی درخواست ها باشد.

نصب و راه اندازی وب سرور APACHE , NGINX

Nginx که به صورت انجین ایکس با engine x خوانده می شود یک سرور منبع باز وب است که از سوی یک مهندس نرم افزار روس نوشته شد .از زمان آغاز به کار آن در سال ۲۰۰۴ این سرور وب روی بهره وری بالا همزمانی بالا و همچنین استفاده کمتر از حافظه تمرکز داشت . قابلیت های بیشتر که روی کار کرد آن تاثیر می گذاشت مانند توازن در بارگذاری حافظه نهان کنترل دسترسی پهنای باند و قابلیت یک پارچه سازی موثر با برنامه های کاربردی فراوان از انجین ایکس یک گزینه خوب برای معماران وب سایت های نوین ساخت. اکنون این سرور وب در جایگاه دوم محبوبترین سرور های منبع باز وب اینترنت قرار داد .

· خدمات نت وب

این روز های اینترنت آنقدر گسترش یافته که در دهه گذشته پیشبینی آن غیر ممکن بود . تحولی عظیم از HTML های ساده که متن های قابل کلیک را می ساختن و بر پایه NCSA و روی سرور های وب آپاچی بودند تا میانگیر های ارتباطی که همواره برار هستند و از سوی پیش از دومیلیارد کهبر در سرار جهان مورد استفاده قرار می گیرند. با افزایش تعداد کامپیوترها دستگاه های موبایل تپلت خایی که همواره متصل هستند چشم انداز اینترنت پرسرعت در حال تغییر هست .اطلاعات سرویس های آنلاین بسیار زیاد شده .بنابر این وب سایت ها بیشتر از قبل شاید قابل مقایسه هم نباشد پیچیده تر شده است . همواره یکی از بزرگترین چالیش های یک معمار وب سایت همزمانی درخواست ها بوده است که از ابتدای به وجود آمدن سرویس ها وب تعداد درخواست های همزمان در حال رشد است . برای یک وب سایت محبوب اصلا غیر معمول نیست که ۱۰۰ هزار یا ملیون ها نفر را به صورت همزمان پشتیبانی و سرویس دهی کند. ترکیبی از کاربران موبایل و معماری های جدیدتر برنامه های کاربردی که معمولا برپایه نگاه داشتن ارتباط پایدار هستند و به کاربر اجازه می دهند با اخبار و اطلاعاتی که از طریق دوستان هستند و به کاربران اجازه می دهند با اخبار و اطلاعاتی که از طریق دوستان خود دریافت می کنند به روز شوند عامل مهم دیگری که به افزایش همزمانی کمک می کند تغییر رفتار مرورگر های نوین است این گونه مرورگر ها برای بالابردن سرعت بارگذاری چهار یا شش اتصال همزمان را یک وب سایت برقرار می کنند . برای نشان دادن مشکلی که برای ارتباط با اتصال های کند وجود می آید یک وب سرور مبتنی بر آپاچی در نظر بگیرید که پاسخ مسبتا کوتاه صد کلیوبایتی تا درست می کند. بارگذاری این صفحه می تواند ظرف کسری از ثانیه انجام شود اما برای کاربری با پهنای باند ۸۰kbps بارگذاری این صفحه ده ثانیه طول خواد کشید . پس این سرور وب با سرعت نسبتا زیادی می تواند صد کیلوبایت محتوا را گرفته , سپس برای ده ثانیه به کندی به آن محتوا را قبل از آزاد سازی اتصال به کاربران بفرستند. حال تصویر کنید شما هزار کاربر دارید که به طور همزمان متصل هستند و محتوا یک سانی را خواست کرده اند اگر تنها یک مگابایل حافظه اضافه برای هر کاربر تخصیص یابد تقریبا یک گیگابایت حافظه برای ارائه سرویس به تنها هزار کاربر با درخواست صد کلیلوبایل محتوا نیاز است . یک سرور وب معمولی که بر پایه آپاچی باشد باید بیش از یک مگابایت حافظه اضافه برای هر اتصال تخصیص دهد اگر چه شرایط ارسال محتوا برای یک اتصال کند . می تواند وسیله افزایش اندازه بافر های سوکن کرنل سیستم عامل بهبود یابد ولی این کار یک راه حل کلی نیست می تواند اثرات جانبی زیادی در پیش داشته باشد . با وجود اتصال های مداوم پایدار مشکل کنترل همزمانی پیش از پیش نمایان می شود زیرا برای جلوگیری از تاخیر به وجود آمده به علت سازماندهی اتصال جدید HTTP ارتباط کاربران نباید قطع شود برای هر کاربر متصل میزان خاصی از حافظه وسیله سرور وب تخصیص پیدا می کند .در نتیجه برای کنترل حجم کاری افزوده شده مرتبط با افزایش مخاطبان و افزایش تعداد کاربران همزمان یک وب سایت باید بر پایه تعدادی از بلاک های موثر باید در چند بخش های دیگر مانند سخت افزار ظرفیت شبکه نرم افزار و معماری ذخیره داده ها نیز مهم هستند اما نرم افزار وب سرور است که اتصال های کاربران را تایید و پردازش می کند بنابر این سرور وب باید بتواند به صورت غیر خطی و بر اساس افزایش تعداد درخواست ها در هر ثانیه و اتصال های همزمان تغییر کند .

· آیا استفاده از انجین ایکس فواید دیگری دارد ؟

کنترل همزمان بالا با بهره وری تاثیر پذیری بالا فواید مهم به کارگیری انجین ایکس بوده است ولی این سرور وب فواید جالب دیگری نیز دارد .در چند سال گذشته معماری های وب ایده تجزیه و جداسازی زیر ساخت نرم افزاری شان از سرور وب را پیش گرفته اند همانند آنچه قبلا در وب سایت های مبتنی بر linuxوجود داشت .انجین ایکس برای وب سرور بسیار مناسب است چرا که قابلیت کلیدی مورد نیاز برای کنترل همزمانی پردازش تاخیر ssl لایه امن سوکت ها محتوای ایستا فشرده سازی و ذخیره در حافظه نهان از بین بردن اتصال و درخواست های غیر ضروری و حتی جریان HTTP رسانه از لایه کاربردی به لایه موثر سرور وب اراعه می کند . همچنین امکان یکپارچه سازی مستقیم با راه حل های بدون SQL را برای بالا بردن کارایی هنگام اراعه سرویس به تعداد زیادی از کاربران همزمان فراهم می سازد.با وجود کیت ها و زبان های برنامه نویسی جدید توسعه شرکت ها بیشتری اقدام به تغییر نحوه توسعه و به کارگیری برنامه های کاربردی خود کردند و انجین ایکس به یکی از اصلیترین اجزای این تغییرات تبدیل شد که توانست به بسیاری از شرکت ها در جهت توسعه سرویس های وب شان کمک کند .اولین خط های انجین ایکس در سال ۲۰۰۲ نوشته شد و سال ۲۰۰۴ به عرضه عمومی رسید تعداد کاربران انجین ایکس در حال افزایش است که این مساله باعث افزایش ایده های مشارکتی خطاهای گزارش شده پیشنهاد ها و نظرات های شده است .اساس کد انجین ایکس مختص به خودش است که به صورت کامل و از ابتدا به زبان برنامه نویسی c نوشته شده است . انجین ایکس به بسیاری از معماری های و سیستم هامل ها مانند لینوکس و ویندوز و … نفوذ کرده است این سرور وب با داشتن کتاب خانه های خود از ماژول های استاندارد کتاب خانه ای c استفاده زیادی نمی کند .توجه داشته باشید در نسخه ویندوزی این سیستم بیشتر نمایشی می باشد و کامل نمی توانید قابلیت Nginx رو بفهمید.

· وب سرور NGNIX در یک نگاه

وب سرور Nginx با وجود حجم کم اما در عین حال کارایی بسیار بالایی دارد. وب سرور Nginx تحت لایسنس BSD و از سال ۲۰۰۷ در سطح وب به صورت گسترده منتشر شده است.از بزرگترین مزیتهای وب سرور Nginx پشتیبانی بسیار عالی از فایل های استاتیک مانند تصاویر هست.وب سرور Nginx سرعت پاسخگویی بسیار بالایی دارد و در سایت های پر بازدید بسیار عالی عمل می کند. از جمله قابلیت های وب سرور Nginx سازگاری این وب سرور با اکثر توزیع های لینوکس هست. مستندات Nginx بسیار کامل است و انجمن Nginx هم بسیار پویا می باشد، از این رو همواره در حال به روز رسانی و پیشرفت می باشد.وب سرور Nginx برای مدیریت در خواست ها یا همان connection ها از روش منحصر به فرد خودش استفاده می کند، البته امروزه این روش در برخی وب سرور های دیگر هم استفاده می شود.در وب سرور Nginx برای هر درخواست یک Thread انحصاری ایجاد خواد شد. ضمنا سیستم Thread Poll هم به مدیریت و نوبت دهی زمانی Thread ها می پردازد. به این ترتیب مادامی که درخواست جدیدی نیامده است وب سرور درخواست های در نوبت را ارائه می کند. این روش استفاده از Thread ها در وب سرور Nginx بسیار کارامد است. به طور کلی مدیریت باز و بسته شدن Thread ها در وب سرور هایی مثل Apache بزرگترین نقطه ضعف آنها می باشد. ترتیبی عمل کردن در این وب سرور ها باعث می گردد زمان زیادی از دست برود در حالی که سرور امکان پردازش در اون زمان را داشته است اما منتظر رسیدن درخواست بعدی مانده است.آپدیت ها و به روز رسانی وب سرورها همواره با مشکلاتی همراه است که در خروجی چیزی جز داون تایم برای سرورها و نارضایتی مشتریان را به دنبال ندارد، اما در مورد وب سرور Ngnix به روز رسانی به نسخه جدید تر به صورت On The Fly می باشد و این مورد در پروژه هایی که نباید سایت داون تایم داشته باشد بسیار ارزشمند است.

· تفاوت های APACHE با NGNIX

در یک تفسیر ساده Apache یک وب سرور Process-Based در حالی که Nginx یک وب سرور Event-Based بهمین دلیل Nginx سریعتر از Apache است. روشن است به این ترتیب به ازای درخواست های HTTP مشابه وب سرور Ngnix حافظه رم کمتری مصرف می کند، از طرفی دیگر Apache نظر به عمر طولانی تر دارای امکانات و قابلیت های بیشتری نسبت به Nginx می باشد. یکی از امتیازات برتری Apache به وب سرور Ngnix همان مدیریت دسترسی به کمک فایل htaccess می باشد که شامل انواع Mod ها جهت Redirect، Rwrite، cache و … می باشد.

· وب سرور NGNIX در قیاس با LIGHTSPEED

بر خلاف ادعا شرکت LiteSpeed که وب سرور آن تا ۴۰ برابر سریعتر از Apache و حداقل ۲۰ برابر سریعتر از Ngnix است، تجربه ثابت کرده است با وجود ۶ سال سابقه بیشتر به نسبت Ngnix اما هنوز LightSpeed موفق نشده است به جایگاه Ngnix دست پیدا کند و از نظر ظرفیت هر چند شاید در تست ها سریعتر باشد اما در زیر فشار بازدید بالا به هیچ وجه پایداری Ngnix را نداشته و خیلی زود شاهد کاهش توان آن هستیم. مهاجرین LightSpeed به وب سرور Ngnix آنقدر بزرگ و زیاد هستند که خود گویای همه چیز می باشد، ویکی پدیا، فیسبوک به عنوان نمونه ای از وب سایت هایی هستند که همواره جزو ۱۰ سایت پر ترافیک جهان می باشند، و به وب سرور Ngnix اعتماد کرده اند.

· ترکیب NGNIX با APACHE

بی تردید بسیاری از اسکریپت ها و وب سایت ها، جز با Apache کمی در اجرا با مشکل روبرو هستند، بسیاری از وبمسترها قابلیت هایی که به کمک htaccess نصیبشان می شود را به کمی سریعتر لود شدن تصایر سایتشان می پسندند. از این رو کنار گذاشتن وب سرور Apache در هاست های اشتراکی کاری نادرست می باشد که موجبات نارضایتی و محدودیت در سرویس دهی می شود.از این رو در طرحی ابتکاری، وب سرور Ngnix نه به جای Apache که در کنار آن می تواند ضمن به همراه آوردن کلیه محاسنش برای هاست های اشتراکی، کلیه قابلیت های Apache را همچنان در اختیار کاربران قرار دهد. این قابلیت در چندین شکل امکان پذیر است که بسته به نیاز میتوان الویت ها را برای وب سرورهای مختلف تعریف داشت، البته تنظیمات نادرست در این حوزه میتواند کاملا بر عکس عمل کرده و سرور را نه تنها کند که در پاره ای موارد دچار مشکل نیز نماید.کدباکس، در هاست اشتراکی خود از وب سرور Ngnix به عنوان قدرتمندترین وب سرور حاضر، در کنار Apache به عنوان محبوب ترین وب سرور جهان بهره می برد. طبق آزمون ها پس از کانفیگ کامل این ترکیب بر روی هاست اشتراکی ما شاهد حدود ۳۰۰% افزایش سرعت پاسخدهی سرور به درخواست های همزمان بوده ایم و این یعنی ظرفیت ۳ برابری پاسخدهی. در عین حال استفاده کامل از Ngnix برای هندل داده های استاتیک و کش شده سرور نیز با تنظیمات خاص اعمال شد که در نتیجه موجب کاهش ۶۰% منابع مصرفی سرور شده است که روشن است منابع آزاد سرور در رزرو پردازش های سنگین تر می باشد.

· در یک نگاه

وب سرور Nginx سرعت پاسخگویی بسیار بالایی دارد و در سایت های پر بازدید بسیار عالی عمل می کند. از جمله قابلیت های وب سرور Nginx سازگاری این وب سرور با اکثر توزیع های لینوکس هست. مستندات Nginx بسیار کامل است و انجمن Nginx هم بسیار پویا می باشد، از این رو همواره در حال به روز رسانی و پیشرفت می باشد.وب سرور Nginx برای مدیریت در خواست ها یا همان connection ها از روش منحصر به فرد خودش استفاده می کند، البته امروزه این روش در برخی وب سرور های دیگر هم استفاده می شود.در وب سرور Nginx برای هر درخواست یک Thread انحصاری ایجاد خواد شد. ضمنا سیستم Thread Poll هم به مدیریت و نوبت دهی زمانی Thread ها می پردازد. به این ترتیب مادامی که درخواست جدیدی نیامده است وب سرور درخواست های در نوبت را ارائه می کند. این روش استفاده از Thread ها در وب سرور Nginx بسیار کارامد است. به طور کلی مدیریت باز و بسته شدن Thread ها در وب سرور هایی مثل Apache بزرگترین نقطه ضعف آنها می باشد. ترتیبی عمل کردن در این وب سرور ها باعث می گردد زمان زیادی از دست برود در حالی که سرور امکان پردازش در اون زمان را داشته است اما منتظر رسیدن درخواست بعدی مانده است.آپدیت ها و به روز رسانی وب سرورها همواره با مشکلاتی همراه است که در خروجی چیزی جز داون تایم برای سرورها و نارضایتی مشتریان را به دنبال ندارد، اما در مورد وب سرور Ngnix به روز رسانی به نسخه جدید تر به صورت On The Fly می باشد و این مورد در پروژه هایی که نباید سایت داون تایم داشته باشد بسیار ارزشمند است.