فیبر نوری چیست و چگونه کار میکند ؟

/
مقدمه : با اختراع لیزر در سال ۱۹۶۰ منابع تشعشع الکترومغناطیس همدوس …

BMS چیست؟

/
“BMS” یا Building management system که در فارسی آن را مدیریت ه…

اینترنت اشیا یا IOT چیست؟

/
شاید این روزها واژه IOT یا اینترنت اشیا زیاد به گوشتان خورده باشد ام…